תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 משמעות החוויה של ילד שגדל לצד כלבים וחתולים מנקודת מבטם של הילדים ואמהותיהם MA קורונה, לירון, פרופ' דבורה קורט, ד"ר אריאלה וניאל
2016 הקשר בין סגנון הורות של אמהות, איכות התקשורת המילולית-רגשית שלהן ויכולת ההבנה הרגשית של ילדיהן בגילאי גן, כפי שבאה לידי ביטוי בהבעה מילולית ובהבנה של מבעי פנים מאוירים MA לויבצקי, מיכל ד"ר אריאלה וניאל, פרופ' אסתר עדי-יפה
2015 התערבות קבוצתית לקידום יכולות התיווך של אמהות : ההשפעה על איכות האינטראקציה אם-ילד ועל הדימוי העצמי האמהי MA אברוצקי, ענת ד"ר אריאלה וניאל, ד"ר נורית יגרמן, פרופ' קליין פנינה
2015 הקשר בין השכלת האם לאיכות התקשורת הרגשית של אימהות, וליכולת הבעה רגשית של ילדיהן בגיל הגן כפי שבאה לידי ביטוי באופן מילולי, בציור, ובהבנה של מבעי פנים מאוירים MA סלינס, שני ד"ר אריאלה וניאל, פרופ' אסתר עדי-יפה
2015 הקשר בין רמת ההשכלה של אימהות ממיצב סוציו-אקונומי נמוך ליכולת הבנת מצבים רגשיים אצל ילדן בגיל הגן, ולאיכות התקשורת המילולית-רגשית שלהן במהלך משחק חופשי עם ילדן MA ענבר, הילה ד"ר אריאלה וניאל, פרופ' אסתר עדי-יפה