תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 השפעת השיח הכיתתי בשתי שיטות הוראה (פרונטלית ובקהילות למידה) על הישגי התלמידים, תפיסת הסביבה הלימודית, מטרות הישג אישיות ותחושת השתייכות בית ספרית של תלמידים בחטיבת הביניים PhD ברודר, רונית ד"ר מרים אלפסי, ד"ר חנה שחר
2014 הישגים בהבנת הנקרא כפונקציה של מבנה הטקסט ואופן תצוגתו בקרב תלמידים בחטיבת ביניים MA סיסו-סופר, ענבל ד"ר מרים אלפסי, ד"ר הינדי שטרן
2010 השפעת הוראת אוריינות בקהיליות למידה המשולבת בתחום תוכן אקדמי על הבנת הנקרא, כתיבה, תפיסת יעילות עצמית וההישגים של תלמידים MA ישעיהו, מלכה ד"ר מרים אלפסי
2007 השפעת הוראת האוריינות בקהילות לומדות תוך הקשר בין תחומי על ההישגים ותפיסת המסוגלות העצמית של הלומד MA אילון-מויאל, קרן ד"ר מרים אלפסי
2006 השפעת מודל "קהיליית לומדים" בסביבה מתוקשבת על תהליכי אוריינות ותפיסת מסוגלות MA פילין-חימוביץ, ליאת ד"ר מרים אלפסי
2002 השפעת התערבות "קהיליית לומדים" על הבנת הנקרא, הכתיבה ותחושת המסוגלות של תלמידים MA שיר רות ד"ר מרים אלפסי
2000 הערכה של הישגים אקדמיים, ושל משתנים מוטיבציוניים-אפקטיביים, כפונקציה של תוכנית לימודית מובנית לנוער בסיכון MA קרסין איריס ד"ר מרים אלפסי