תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 לשפר, לשמר ולהיות משמעותית : שלושה סוגים של מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים MA אדלר, אורית ד"ר אלי שכטר
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2022 לשפר, לשמר ולהיות משמעותית : שלושה סוגים של מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים MA אדלר, אורית ד"ר אלי שכטר
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2022 מחנך הכיתה כמורה פוליטי : גורמים והשפעות על יחסי הגומלין בין ההורים למורים PhD אדם, רונית פרופ' חבר פסקל בן עוליאל
2022 שילוב רכיבי ממשקים התומכים בהאצת למידה בסביבה של מציאות מדומה ללמידת אוצר מילים בעברית כשפה זרה‏ MA אהרוני, עדי פרופ' דוד פסיג
2022 חקר אירוע של אתגרי מגפות: לקראת הכשרת מורים (אנגלית) MA בוארון, הודיה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2022 התערבות רב רכיבית בקריאת מילה המבוססת על תפקודים ניהוליים בקרב קוראים מתקשים, והשפעתה על אוריינות, יכולות מטא-לשוניות ויכולות קוגניטיביות (אנגלית) MA בלישה, דנה פרופ' רחל שיף
2022 השפעת גירויים אודיטוריים כתמיכה לקראת הבנת הקריאה אצל ילדים עם הפרעת קשב ופעלתנות יתר‏ MA גזולי, רמי פרופ' ניר מדג'ר
2022 יצירת מכנה משותף (common ground) בקרב ילדים בקשת האוטיסטית בזיקה ל - Theory of Mind ויכולות פרגמטיות MA גת, הילה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2022 השפעת התערבות נרטיבית דו לשונית (BINARI) על יכולות נרטיביות בקרב ילדי גן דו לשוניים דוברי רוסית - עברית עם לקות שפה (אנגלית) MA דדון, ג'ורנו, עדיה ד"ר כרמית אלטמן
2022 השפעת חשיפה לסביבה יצירתית על הפקת מטפורות חדשות MA היימן הלטאי, שחר פרופ' נירה משעל
2022 בחינת מאפיינים ופרקטיקות של חוסן בקרב מנהלי בתי-ספר בשלב כניסתם לתפקיד‏ PhD הלוי, ליאור פרופ' חן שכטר
2022 תרומתן של התנסויות סימולטיביות מול שחקנים ומשחקי תפקידים לתהליכי ההכשרה ליעוץ חינוכי : נקודת המבט של הסטודנטים MA וילנר, נופר ד"ר שירה אילוז
2022 זהות אישית ומודעות למגבלה, איכות חיים ואוריינטציית עתיד בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית כפי שהם משתקפים בנרטיבים של סיפורי חייהם‏ MA וינוגרד-כראדי, מורג פרופ' חפציבה ליפשיץ
2022 הקשרים בין איכות המורים, מידת שביעות הרצון של המורים ומשאבים לבין הישגים במבחני PISA : מחקר השוואתי בינלאומי (אנגלית) MA חוטר-חרמוני, יעל ד"ר איריס בן דוד הדר
2022 הקשר בין סמני חוסר שטף ומבנה המאקרו בסיפוריהם של ילדים דו-לשוניים (אנגלית) MA יערי, הדר ד"ר כרמית אלטמן
2022 תפיסת תפקיד המנחה בקרב מנחי סדנאות סימולציה MA ישראלי, עלמה רחל ד"ר שירה אילוז
2022 אוצר מילים, יכולת מתמטית והקשר ביניהם : השוואה בין ילדים בסיכון להפרעת למידה ספציפית על רקע שפתי וילדים עם התפתחות תקינה MA מזור, קרן פרופ' עדינה שמיר
2022 השפעת שילוב כלים טכנולוגיים בהוראת פיזיקה על הישגים ותחושת המסוגלות העצמית של התלמידים‏ MA מחאגנה, עאמר ד"ר איריס שרייבר
פרופ' חבר מיכל ציון
2022 השפעת שילוב כלים טכנולוגיים בהוראת פיזיקה על הישגים ותחושת המסוגלות העצמית של התלמידים‏ MA מחאגנה, עאמר ד"ר איריס שרייבר
פרופ' חבר מיכל ציון
2022 אמונות של אימהות, תיווך בעת קריאת ספר והעשרת שפת הילד : מחקר התערבות בחברה הערבית‏ MA סרחאן, זאכי פרופ' עופרה קורת
2022 הוראת שואה בקרב בנות הלומדות בבתי הספר החרדיים-המזרחיים‏ MA עובידי, שמחי פרופ' זהבית גרוס
2022 האם תוכנית התערבות לקריאת ספר בגיל הרך בחברה הערבית תקדם את אמונות האימהות, את התיווך שלהן ואת ההבנה החברתית-רגשית והבנת הסיפור של הילד?‏ MA עיסה, סג'ה פרופ' עופרה קורת
2022 הוראת השואה והנחלת זיכרון השואה בבתי הספר הממלכתיים בישראל MA עשור-לנגר, גלי פרופ' זהבית גרוס
2022 אפקטיביות בית ספרית בישראל : היבטים מערכתיים ובית ספריים MA צדקני, רעות ד"ר איריס בן דוד הדר
ד"ר זהורית דדון-גולן
2022 אפקטיביות בית ספרית בישראל : היבטים מערכתיים ובית ספריים MA צדקני, רעות ד"ר איריס בן דוד הדר
ד"ר זהורית דדון-גולן