תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 בריונות ברשת בקרב בני נוער : מאפייני הקורבנות, אפיונה כמצב דחק, משאבי חוסן ממתנים ובהתייחס לאוריינות דיגיטלית PhD גפן, עמיר פרופ' זהבית גרוס, פרופ' טלי היימן