תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 קוגניציה, מטה-קוגניציה ומסוגלות עצמית בקרב תלמידים הלומדים כימיה בחטיבת ביניים : מחקר אורך PhD עומר, גלית אורן פרופ' זמירה מברך
2020 השפעת תכנית התערבות מטה-קוגניטיבית על היכולת של ילדי בית ספר וגן להתמקד ספונטנית במבנים מתמטיים PhD שריר, טל פרופ' זמירה מברך, פרופ' נירה משעל
2018 פיתוח יצירתיות כללית ויצירתיות מתמטית באמצעות פדגוגית MCR PhD טייב, נעמה פרופ' זמירה מברך
2017 השפעת התנסות בסימולציות על אוריינות רגשית ומיקוד שליטה בקרב פרחי הוראה MA וסרמן-גוטויליג, תמר ד"ר שירה אילוז, פרופ' זמירה מברך
2017 מודל אינטגרטיבי להסבר היעדרויות, ניידות פנימית ועזיבת המערכת בקרב מורים בישראל PhD מעגן, דוד פרופ' זמירה מברך, פרופ' יוסף קליין
2016 הקשר בין סינכרוניזציה בין-חושית ובין כישורי חשבון וקריאה בקרב ילדים בבית הספר היסודי PhD בדיר, חריה פרופ' זמירה מברך, ד"ר אלינור סאיג-חדאד
2016 הקשר בין ניתוח סיטואציות פדגוגיות מצולמות ובין הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה PhD שבתאי, גלית פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2015 השפעות התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים PhD ניסים, מיכל פרופ' זמירה מברך, פרופ' מיכל ציון, ד"ר רונית רם צור
2015 מדענים קטנים : היבטים רגשיים וקוגניטיביים אצל גננות וילדים ביחס לעיסוק במדע בחינוך הקדם-יסודי ‬(אנגלית) PhD קסנר-ברוך, יעל פרופ' זמירה מברך, ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2014 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית אישית וחברתית הניתנת במסגרת למידת חקר לפיתוח אוריינות סביבתית, מודעות מטה-קוגניטיבית וביצועי חקר דינמי ‬ (אנגלית) PhD אדלר, עדית פרופ' זמירה מברך, פרופ' מיכל ציון
2014 גורמים המנתבים את תהליכי התכנון, היישום והרפלקציה של מורים למתמטיקה PhD סבן, גבריאלה פרופ' זמירה מברך
2014 השפעת ניתוח אינטראקציה מורה תלמיד בסיטואציות פדגוגיות מוקלטות בוידאו על הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה MA סנדיק, מאיר פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2013 השפעת תכנית התערבות מטה-קוגניטיבית על היכולת של ילדי גן להתמקד ספונטנית בכמויות ובמבנים מתמטיים MA שריר, טל פרופ' זמירה מברך, פרופ' נירה משעל
2013 טיפוח סוגים שונים של הכוונה עצמית כאמצעי לקידום אוריינות מדעית PhD ששון, חוה פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2012 השפעת תמיכה מטה-קוגנטיבית בתהליכים קונספטואליים ופרוצדוראליים של חקר מדעי על מיומנויות חקר, ידע מדעי וידע מטה-קוגניטיבי MA צדוק, נעמה פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2011 השפעת ההתפתחות הגילית על התמקדות ספונטנית של ילדים צעירים בכמויות ותבניות מתמטיות MA גחטן-נסימוב, גלי פרופ' זמירה מברך
2011 חשיבה תוצאתית ‬(אנגלית) PhD קמינקא, אייל פרופ' זמירה מברך
2011 התמקדות ספונטנית של ילדי גן בתבניות מתמטיות ובחינת ההבדלים בין ילדים הלומדים במסגרת מרכז למחוננים לבין ילדים הלומדים במסגרת רגיל MA שורץ, אביטל פרופ' זמירה מברך
2010 שיח מתמטי באינטראקציה הורה ילד וזיקתו לחשיבה מתמטית בגיל הרך PhD מנדל, ריבה פרופ' זמירה מברך, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2008 פיתוח תוכנית התערבות ממוחשבת לקידום מודעות פונולוגית וקריאה, ובדיקת השפעתה על היכולת הפונולוגית, הישגים בקריאה ותפיסת המשמעות הכ PhD גיטאית, אביבה פרופ' עופרה קורת, פרופ' זמירה מברך
2008 השפעת הכוונה מטה-קוגניטיבית על ידע - תוכן וידע פדגוגי-מתמטי של מורי מתמטיקה בביה"ס היסודי: המקרה של "שטחים והיקפים של מצולעים MA קורן, מיה פרופ' זמירה מברך
2007 השפעתה של שיטת ה.ש.ב.ח.ה המשלבת טיפוח מודעות לתודעת הזולת על הישגים במתמטיקה ויחס לעמית MA הרשושנים, אריאלה פרופ' זמירה מברך
2007 הוראה על דרך הטיעון כאמצעי לפיתוח אוריינות טכנולוגית PhD חורש, צילה פרופ' זמירה מברך
2007 השפעת הוראה בשיטת ההשבחה על למידת הנושא: יעילות בפתרון אלגוריתמים במדעי המחשב MA יעקובוביץ, לאה פרופ' זמירה מברך
2006 השפעת תמיכה מטה - קוגניטיבית בשלבי לימוד שונים על פיתוח חשיבה מדעית אצל תלמידים בכתה ד’ MA חייבי, ליאורה פרופ' טובה מיכלסקי, פרופ' זמירה מברך