תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 תיווך עמית בעזרת ספר אלקטרוני לקידום אוריינות בקרב תלמידים עם לקות למידה : תהליך ותוצר PhD אבני, סיון פרופ' עדינה שמיר
2021 תיווך עמיתים עם ספר אלקטרוני חינוכי לקידום יכולות אורייניות בקרב תלמידים עם לקות למידה במצבי למידה שונים MA מטרסו, מאיה פרופ' עדינה שמיר
2019 התערבות טכנולוגית לקידום שפה ותפיסה מרחבית בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים בסיכון ללקות למידה PhD בראינין, עינת פרופ' עדינה שמיר, פרופ' סיגל עדן
2018 דפוסי תנועות עיניים המאפיינים ילדים עם וללא קשיי קריאה במצבי הארה שונים בספר אלקטרוני-חינוכי MA בר-צבי שקד, קארין פרופ' עדינה שמיר, פרופ' אלי וקיל
2018 קידום אוריינות בעקבות פעילות עם ספר אלקטרוני : השוואה בין ילדים בסיכון ללקות למידה ובין ילדים על הספקטרום האוטיסטי MA גוטווירט, מירב פרופ' עדינה שמיר
2018 השפעת החשיפה לאמצעי מולטימדיה המשולבים בספר אלקטרוני על אוריינותם של תלמידים עם וללא סימפטומים של ADHD PhD גרומברג-ורדי, רוית פרופ' עדינה שמיר
2018 חקר דרכי התערבות מטה-קוגניטיביות עם ספר אלקטרוני לקידום אוריינות בקרב תלמידים צעירים בסיכון ללקות למידה PhD דושניצקי-אפלבוים, גילה פרופ' עדינה שמיר
2018 תיווך אימהות עם ספר אלקטרוני והשפעתו על ניצני אוריינות בקרב תלמידי כיתות א בסיכון ללקות למידה בהשוואה לתלמידי כיתות א עם התפתחות תקינה MA זנזורי-לוי, טלי פרופ' עדינה שמיר
2018 תכנית לתיווך עמית - השפעות על סגנון ההוראה התיווכי, כושר ההשתנות והמיומנויות החברתיות בקרב מנחים עם התפתחות תקינה ומונחים עם ASD MA מיכאלי-כלפה, אורנית פרופ' עדינה שמיר
2016 השפעת הכוונה מטה-קוגניטיבית המשולבת בספר אלקטרוני חינוכי על התפתחות ניצני אוריינות בקרב ילדים עם סיכון ללקות למידה MA ליפשיץ-זריצקי, עירית פרופ' עדינה שמיר
2015 מטה קוגניציה, שיפוטים מטה קוגניטיביים ותפקודים ניהוליים (בזיקה לזיכרון) : השוואה בין ילדים בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה MA פרנס-מילצ’ן, ליהי פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, פרופ' עדינה שמיר
2014 השפעת הפעילות עם ספר אלקטרוני חינוכי בעל תכנים חשבוניים על המוכנות לחשבון של ילדי גן בסיכון ללקות למידה בהשוואה לילדי גן עם התפתחות תקינה MA בן-חיים קלמנוביץ, לירון פרופ' עדינה שמיר
2014 קו-תרפיה בין מחנך למטפל : קבוצת טיפול באמנויות בבית ספר לחינוך מיוחד : מעבודת שטח למודל תאורטי PhD עופר-ירום, מרים פרופ' דבורה קורט, פרופ' עדינה שמיר
2012 קידום ניצני אוריינות של ילדי גן בסיכון ללקות למידה באמצעות הכוונה מטקוגנטיבית משולבת בספר אלקטרוני MA גורן, אילנה פרופ' עדינה שמיר
2012 יכולת מטה-קוגניטיבית בקרב ילדי גן בסיכון ללקות למידה בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA וייזל, טלי פרופ' עדינה שמיר
2011 השפעת פעילות עם ספר אלקטרוני חינוכי המלווה בהכוונה מטה קוגנטיבית על המוכנות למתמטיקה של ילדי גן בסיכון ללקות למידה MA ברוך, דורית פרופ' עדינה שמיר
2011 השפעת שימוש במחשבים ניידים על היבטים רגשיים ולימודיים של תלמידים בכיתות חינוך מיוחד MA פרשטמן, מעין ‬ פרופ' עדינה שמיר
2010 השפעת קורס מחשבים לצמצום הפער הדיגיטלי של תחושת המסוגלות העצמית, עמדות כלפי מחשבים ותחושת יכולת ההשתלבות בעבודה של בוגרים עם לקות שמיעה MA סולומון, שרה פרופ' סיגל עדן, פרופ' עדינה שמיר
2008 השפעת תכנית הוראה לתיווך עמית על סגנון הוראה תיווכי והישגים בפתרון אנלוגיות מילוליות, בקרב תלמידים עם לקות שמיעה MA דמתי, הילה פרופ' עדינה שמיר
2008 תפיסת מסוגלות עצמית ועמדות כלפי מוגבלות בקרב חונכים וחניכים בעלי צרכים מיוחדים בעקבות התנסות בתוכנית "חונכות וירטואלית" MA לזמי, יסמין פרופ' עדינה שמיר, ד"ר אביגיל ינון
2008 השפעת הפעילות עם ספר אלקטרוני חינוכי על ניצני אוריינות של ילדי גן בסיכון ללקות למידה, בהשוואה לקריאה משותפת מספר מודפס MA פלח, רינת פרופ' עדינה שמיר
2008 השפעת הוראה לתיווך עמית על איכות השיח וכושר השתנות קוגניטיבי בקרב מתבגרים בעלי לקות שמיעה MA צוברי, מאיה פרופ' עדינה שמיר
2008 השפעת ההתנסות בלומדה לתיווך עמית על הסגנון התיווכי ועל כושר ההשתנות הקוגניטיבי בקרב מנחים ומונחים MA ששון, לימור פרופ' עדינה שמיר
2006 השפעת התוכנית לתיווך עמית על סגנון ההוראה התיווכי ועל כושר השתנות קוגניטיבי של מנחים ומונחים בהתייחס לסביבת למידה: עם מחשב בהשוואה לסביבה ללא מחשב MA גיא, רונית פרופ' עדינה שמיר
2006 התנסות בלמידת עמיתים באמצעות ספר אלקטרוני והשפעתה על קידום ניצני כתיבה בקרב ילדי גן MA זנגר-קלימי, לירון פרופ' עדינה שמיר