תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2014 הישגים בהבנת הנקרא כפונקציה של מבנה הטקסט ואופן תצוגתו בקרב תלמידים בחטיבת ביניים MA סיסו-סופר, ענבל ד"ר מרים אלפסי, ד"ר הינדי שטרן