English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2015 חינוך יהודי : כינון בסיס התדיינות עדכני בדבר המושג ויישומו בחינוך הממלכתי בישראל לאור ניתוח גישותיהם של המעורבים בו PhD מורג, אורית פרופ' עודד שרמר
2010 עיון פילוסופי במושג הסמכות החינוכית לאור משבר הסמכות במצב הפוסט-מודרני PhD גוסקוב, ערן פרופ' עודד שרמר
2007 ידע הרמנויטי של מורים: מבנה, מאפיינים והשלכות להוראת טקסטים PhD חלאבי, רינת פרופ' אלי הולצר, פרופ' עודד שרמר
2006 שיטת הוראה בדרכה מן התיאוריה אל המעשה PhD קירשנברג, לאה פרופ' עודד שרמר
2004 מעמד המורה ממלא המקום בבתי הספר בישראל: תמונת מצב MA שם אור שרה פרופ' עודד שרמר
1996 חקר חשיבת המורה: סגנון חשיבה מעשית של גננת פעוטים MA לפידות עירית פרופ' עודד שרמר
1991 הערכת תוכניות השתלמות במסגרת חינוך-תוך-שירות לאחיות בריאות הציבור במשרד הבריאות MA הררי אילנה פרופ' עודד שרמר