תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 תרומת תכנית תיווכית לכתיבה אקדמית ברמת המיקרו והמאקרו בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים לתואר ראשון (אנגלית) MA דוויק, הדס פרופ' חפציבה ליפשיץ
ד"ר כרמית אלטמן
2023 תרומת תכנית תיווכית לכתיבה אקדמית ברמת המיקרו והמאקרו בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים לתואר ראשון (אנגלית) MA דוויק, הדס פרופ' חפציבה ליפשיץ
ד"ר כרמית אלטמן
2023 קוהרנטיות בתפיסת התפתחות מקצועית במערכת החינוך בישראל (אנגלית) MA הירש, ארנון פרופ' חן שכטר
2023 לקראת פיתוח מודל אקולוגי-חברתי בקרב מנהיגי ביניים בית-ספריים : סימולציות משחק-תפקידים בקונטקסט אתי‏‏ (אנגלית) PhD יפתח, גבע פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2023 מוטיבציה להביא ילדים לעולם והשלכותיה על הסתגלות הורית, סגנונות הורות והסתגלות הילד : מחקר אורך של חמש שנים (אנגלית) PhD נחום, רעות פרופ' ניר מדג'ר
2022 תרומת המיצב החברתי-כלכלי, אוריינות הבית, ואמונות ההורים לגבי תפקידם כמקדמי אוריינות הילד למשך הפעילות האוריינית בתקופת הקורונה : מחקר בקרב ילדי גן דוברי ערבית MA אגבריה, עביר פרופ' עופרה קורת
2022 לשפר, לשמר ולהיות משמעותית : שלושה סוגים של מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים MA אדלר, אורית ד"ר אלי שכטר
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2022 לשפר, לשמר ולהיות משמעותית : שלושה סוגים של מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים MA אדלר, אורית ד"ר אלי שכטר
ד"ר מאיה כהן-מלייב
2022 מחנך הכיתה כמורה פוליטי : גורמים והשפעות על יחסי הגומלין בין ההורים למורים PhD אדם, רונית פרופ' חבר פסקל בן עוליאל
2022 שילוב רכיבי ממשקים התומכים בהאצת למידה בסביבה של מציאות מדומה ללמידת אוצר מילים בעברית כשפה זרה‏ MA אהרוני, עדי פרופ' דוד פסיג
2022 עוררות של היקשים מגשרים ומנבאים תוך כדי הבנת הנקרא : מחקר גרייה מוחית MA אוחיון, תמר ד"ר מני יערי
פרופ' נירה משעל
2022 עוררות של היקשים מגשרים ומנבאים תוך כדי הבנת הנקרא : מחקר גרייה מוחית MA אוחיון, תמר ד"ר מני יערי
פרופ' נירה משעל
2022 השפעתה של תכנית התערבות נרטיבית דו-לשונית בקרב ילדים עולים דו-לשוניים דוברי צרפתית ועברית MA אלמשעלי, מרים ד"ר כרמית אלטמן
2022 גישות שונות להוראת בעיות תנועה : השפעת דרך ההוראה על ידע הלומדים, תוך השוואה בין בנים לבנות MA אשכנזי, חגית ד"ר איריס שרייבר
פרופ' חבר מיכל ציון
2022 גישות שונות להוראת בעיות תנועה : השפעת דרך ההוראה על ידע הלומדים, תוך השוואה בין בנים לבנות MA אשכנזי, חגית ד"ר איריס שרייבר
פרופ' חבר מיכל ציון
2022 חקר אירוע של אתגרי מגפות: לקראת הכשרת מורים (אנגלית) MA בוארון, הודיה פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2022 התערבות רב רכיבית בקריאת מילה המבוססת על תפקודים ניהוליים בקרב קוראים מתקשים, והשפעתה על אוריינות, יכולות מטא-לשוניות ויכולות קוגניטיביות (אנגלית) MA בלישה, דנה פרופ' רחל שיף
2022 השפעת גירויים אודיטוריים כתמיכה לקראת הבנת הקריאה אצל ילדים עם הפרעת קשב ופעלתנות יתר‏ MA גזולי, רמי פרופ' ניר מדג'ר
2022 יצירת שירים כחלק מתהליך הבניית תחושת קוהרנטיות בקרב בני נוער במצבי סיכון MA גלעד, ציפי פרופ' זהבית גרוס
2022 יצירת מכנה משותף (common ground) בקרב ילדים בקשת האוטיסטית בזיקה ל - Theory of Mind ויכולות פרגמטיות MA גת, הילה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2022 השפעת התערבות נרטיבית דו לשונית (BINARI) על יכולות נרטיביות בקרב ילדי גן דו לשוניים דוברי רוסית - עברית עם לקות שפה (אנגלית) MA דדון, ג'ורנו, עדיה ד"ר כרמית אלטמן
2022 אוטונומיית מנהלי/ות בתי ספר תיכוניים וביזורה לצוות המורים הבית ספרי בראייה בירוקרטית MA הבדלי, אירית פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2022 השפעת חשיפה לסביבה יצירתית על הפקת מטפורות חדשות MA היימן הלטאי, שחר פרופ' נירה משעל
2022 התניית אהבה אימהית כמשתנה המתווך את הקשר שבין אמונה בהנעה חיצונית טרם הלידה לבין תגובות אדפטיביות ולא אדפטיביות של ילדים בני שלוש וחצי לאחר התנהגות לא רצויה : בחינה של תיאוריית ההכוונה העצמית מפרספקטיבה התפתחותית MA הייפרט, פנינה ד"ר ענת מועד
2022 בחינת מאפיינים ופרקטיקות של חוסן בקרב מנהלי בתי-ספר בשלב כניסתם לתפקיד‏ PhD הלוי, ליאור פרופ' חן שכטר