תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 השפעת שילוב כלים טכנולוגיים בהוראת פיזיקה על הישגים ותחושת המסוגלות העצמית של התלמידים‏ MA מחאגנה, עאמר ד"ר איריס שרייבר, פרופ' חבר מיכל ציון
2021 טיפוח אוריינות סביבתית בהכוונה של SRL בקרב סטודנטים לחינוך PhD אורטל-עברי, סיגלית פרופ' חבר מיכל ציון, פרופ' ניר מדג'ר
2021 הערכה חלופית : ידע ותפיסות בקרב מורים לכימיה בחטיבה עליונה PhD סוקולוב, קרין ד"ר שירלי אברג'יל , פרופ' חבר מיכל ציון
2020 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית ולמידה משתפת לביצועי חקר דינמי של תלמידים MA המאירי, איתמר פרופ' חבר מיכל ציון
2020 תרומת השילוב של לימוד עיוני ומעשי בנושא כושר גופני בריאותי לפיתוח אוריינות גופנית של נערות בחטיבת הביניים MA שטאל, מורן פרופ' חבר מיכל ציון
2018 תפיסת מהות המדע ומהות תהליך החקר אצל תלמידים שהתנסו בלמידת חקר מונחה לעומת תלמידים שהתנסו בלמידת חקר פתוח בתיכון עם סיום הלמידה כתלמידים ובמרחק של זמן כבוגרים MA יששכר, חגית, פרופ' חבר מיכל ציון
2018 אפיון מסלולי ההתקדמות בין שלבי החקר בעבודת ה'ביוחקר' והגורמים לדפוסי הקשר הלוגי במסלולים אלו MA כראדי, גלית פרופ' חבר מיכל ציון
2018 השפעת הכוונה מטה-קוגנטיבית ולמידה משתפת על שיח מוטיבציוני בין מורה לתלמיד במהלך תהליך חקר באוריינות סביבתית הנתמך על ידי פורומים מתוקשבים (אנגלית) MA שוורץ, לירון פרופ' חבר מיכל ציון
2017 למידה עם מחשבים ניידים אישיים מנקודות מבט של הלומדים ובוגרי התכנית : עמדות ותפיסות במחקר רב שנתי וישום אורינות מידע PhD ברגר-טיקוצ’ינסקי, טל ד"ר אורנית ספקטור-לוי, פרופ' חבר מיכל ציון
2017 תרומת הכוונה מטה קוגניטיבית ולמידה משתפת לרמת תוצרי החקר ולביצועי החקר של תלמידים המבצעים חקר פתוח MA גואטה, עמוס-אהרן פרופ' חבר מיכל ציון
2017 תרומת הפרויקט ’מנהיגות בין-דורית לקיימות’ לפיתוח אוריינות סביבתית של קהילה MA ותד, שפאא פרופ' חבר מיכל ציון
2017 השפעת הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לאוריינות מדיה על פיתוח אוריינות תזונתית בנושא שתייה PhD כהן, חגית פרופ' חבר מיכל ציון
2016 הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין עיבוד גרף קווי PhD וקסמן, פרחיה תמר פרופ' חבר מיכל ציון, ד"ר רונית רם צור
2016 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית ולמידה משתפת לביצועי חקר דינמי ואינטראקציות מורה-תלמיד הבאים לידי ביטוי בפורומים מתוקשבים התומכים בלמידת חקר סביבתית MA חזות-קבסה, אודליה פרופ' חבר מיכל ציון
2015 תרומתן של הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לחשיבה מערכתית לתפיסת הרעיון המרכזי בביולוגיה ’הומאוסטזיס’ PhD מור בר-יוסף, מוריה פרופ' חבר מיכל ציון
2015 השפעות התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים PhD ניסים, מיכל פרופ' זמירה מברך, פרופ' חבר מיכל ציון, ד"ר רונית רם צור
2014 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית אישית וחברתית הניתנת במסגרת למידת חקר לפיתוח אוריינות סביבתית, מודעות מטה-קוגניטיבית וביצועי חקר דינמי ‬ (אנגלית) PhD אדלר, עדית פרופ' זמירה מברך, פרופ' חבר מיכל ציון
2014 השפעת הוראה בעזרת גישה רב מערכתית על תפיסת רעיון ההומיאוסטזיס ועל החשיבה המערכתית של תלמידים MA ישראלי, רעיה פרופ' חבר מיכל ציון
2013 אפיון של ביצועי חקר דינמי, מודעות מטה קוגניטיבית והבנת מהות המדע של מורים למדעים המתנסים בחקר פתוח MA רימרמן-שמואלי, אתי פרופ' חבר מיכל ציון
2012 תרומתה של הלמידה באמצעות מחשבים ניידים אישיים לפיתוח מיומנויות למידה ואוריינות מידענית אצל תלמידי חטיבת ביניים MA גילת, יעל ד"ר אורנית ספקטור-לוי, פרופ' חבר מיכל ציון
2012 הפעלת תכנית הלימודים החדשה בכימיה : השגת יעדים בפיתוח מיומנויות קריאת טקסט מדעי וקשיי המורים המתנסים בהוראתה MA דבור, מיאדה ד"ר צביה פונד, פרופ' חבר מיכל ציון
2011 תוכנית התערבות להקנייה מפורשת של המיומנות "פענוח ייצוגים חזותיים מורכבים" והשפעתה על הבנה של ידע מדעי, יכולת יישום והעברה של המיומנות אצל בנות בבית ספר על יסודי MA סרוסי, רוית פרופ' חבר מיכל ציון, ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2010 השפעת פעילות לימודית לא פורמאלית: חקר תחרותי בנושא "מארי קירי ומדעניות ידועות שם" על עמדות תלמידים בכלל ועמדות בנות בפרט כלפי מדע, קריירה מדעית ונשים במדע MA כץ, לובה ד"ר אורנית ספקטור-לוי, פרופ' חבר מיכל ציון
2009 מיני-מוזיאון למדע וטכנולוגיה בבית הספר העל יסודי: סביבה לימודית אותנטית לפיתוח ידע מדעי, תחושת מסוגלות אישית ועמדות חיוביות כלפי מדע אצל תלמידים נאמני המוזיאון MA אלוני, אשרה פרופ' חבר מיכל ציון, ד"ר אורנית ספקטור-לוי
2009 איפיון תפיסת תהליך החקר המדעי ומהות המדע של מורים שהתנסו בתהליך חקר פתוח MA שיינין, אילנה פרופ' חבר מיכל ציון