תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 הערכת יכולות פרגמטיות בקרב מתבגרים עם התפתחות תקינה (אנגלית) MA פוסמן, שני פרופ' נירה משעל
2020 השפעת ההליכה האירובית על יצירתיות שפתית ועל השטף מילולי בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, בהשוואה למבוגרים עם התפתחות טיפוסית MA שפירא, דוראל פרופ' נירה משעל, פרופ' חפציבה ליפשיץ
2020 השפעת תכנית התערבות מטה-קוגניטיבית על היכולת של ילדי בית ספר וגן להתמקד ספונטנית במבנים מתמטיים PhD שריר, טל פרופ' זמירה מברך, פרופ' נירה משעל
2019 היכולות הקוגניטיביות התורמות ליצירתיות מילולית ואמנותית בקרב ילדים MA חיימוב, מיכל פרופ' נירה משעל
2019 הקשר בין אופן זיהוי פנים ובתים לבין רמות השילוב בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA כהן, אודיה ד"ר אור כץ, פרופ' נירה משעל
2019 אטרקטיביות ותפיסת פנים בקרב טרום מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה לטרום מתבגרים עם התפתחות תקינה MA כפיר, אדוה ד"ר אור כץ, פרופ' נירה משעל
2018 שיפור הבנת אירוניה אצל מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בעקבות תכנית התערבות MA אריה שונם, מור פרופ' נירה משעל
2018 ההשפעה של גרייה מוחית תוך גולגולתית (tDCS‏) בזרם ישר על למידה שמיעתית והבנת הנקרא של בוגרים עם לקות למידה PhD ארן ארנרייך, יוסי פרופ' נירה משעל
2018 תפקידו של האזור המוחי IFG שמאל בעיבוד פונולוגי, תחבירי וסמנטי של מילים הומוגרפיות PhD רביב, חיים פרופ' נירה משעל, פרופ' אורנה פלג
2017 לטרליזציה מוחית ושיתוף פעולה בין ההמיספרות בהחלטה לקסיקלית, בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, ובוגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לבוגרים עם התפתחות תקינה MA כהן, בת-אל פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל
2017 השפעת גרייה חשמלית שטחית מסוג tDCS על שליטה קוגניטיבית של נבדקים בריאים PhD מצויינים-גורליק, שלומית פרופ' נירה משעל
2017 השפעת ההיררכיה האונטולוגית על תפיסת היברידים אצל ילדים בעלי התפתחות תקינה וילדים בעלי לקות שפתית (אנגלית) PhD סנהדראי, נאוה פרופ' נירה משעל, פרופ' ישעיהו שן
2017 הבנה והפקה של מחוות בקרב ילדים עם לקות שפה ספציפית (SLI) וילדים עם שיתוק מוחין (CP) בגיל טרום בית-ספר, ובחינת תכנית התערבות לשיפור הבנה והפקת המחוות PhD שמיר, ענבל פרופ' נירה משעל, פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 עיבוד המיספרי של דו משמעות פיגורטיבית אצל מבוגרים בספקטרום האוטיסטי וחולים בסכיזופרניה PhD סבן-בצלאל, רונית פרופ' נירה משעל
2016 עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על יסודי PhD פרנקו, ציפי פרופ' נירה משעל
2016 השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת multitasking בקרב ילדים עם ADHD MA צרפתי, סמדר דדו ד"ר יצחק וייס, פרופ' נירה משעל
2016 הבנת מטפורות מילוליות וחזותיות בקרב ילדים לקויי למידה והקשר ליכולת מילולית ולא מילולית MA שרקייה-שמליה, אסמא פרופ' נירה משעל
2015 שימוש בידע הסמנטי ובידע הפרגמטי בהבנת משפטים : מחקר גרייה מוחית חשמלית MA אוסובלנסקי, חגית פרופ' נירה משעל
2014 עיבוד המיספרי של אירוניות וניבים על ידי מבוגרים עם דיסלקציה MA אדלר-קורל, נעמה פרופ' נירה משעל
2014 הקשר בין יכולת הבנה מטפורית ללטרליזציה מוחית בסכיזופרניה : מחקר הדמיה תפקודית בעזרת תהודה מגנטית MA בן-אהרן, ארנה פרופ' נירה משעל
2014 השפעת גזע הפנים, מידת מובחנותן וכיוון הצגתן על זיהוין בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA מנולה, ענת ד"ר אור כץ, פרופ' נירה משעל
2014 משתנים שפתיים במעברים מנושא לנושא בקרב ילדים ומתבגרים בעלי אוטיזם בתפקוד גבוה ותסמונת אספגר ‬ (אנגלית) MA מץ, תמר פרופ' נירה משעל
2014 התפתחות הבנה והפקה של שפה מטפורית בספקטרום האוטיסטי ולקויי למידה PhD קסירר, ענת פרופ' נירה משעל
2014 שילוב טכניקת EMG ופרדיגמה PPI לזיהוי פרמטרים פיזיולוגים בקרב נבדקים עם ADHD PhD רביצ’ב, שמעון פרופ' נירה משעל, פרופ' אלברט פנחסוב
2014 השפעת עומק העיבוד על הקניית מטפורות מילוליות וויזואליות בקרב מתבגרים ומבוגרים בעלי מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת דאון PhD שניצר, שלומית פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' נירה משעל