תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 התפקיד המתווך של שליטה אימהית בקשר בין אמונה במוטיבציה חיצונית ופיקוח הורי לצורך התפתחות, לבין אי היענות ילד (אנגלית) MA דיין, פינוס, הגר ד"ר ענת מועד
2021 התניית אהבה אימהית כמשתנה המתווך את הקשר שבין חוויות ילדות של התניית אהבה מצד ההורים לבין היענות הילד בגיל שנתיים MA כהן פריימן, ליז ד"ר ענת מועד
2020 ייצוגי אימהות את ילדיהן הצעירים עם קשיים בעיבוד חושי : הקשר בין דרגת הקושי בעיבוד חושי, היבטים של הייצוג הפנימי של האם ותפקוד הילד MA וידרה סייפר, גבריאלה ד"ר אריאלה וניאל, ד"ר ענת מועד
2020 הצפה רגשית אמהית, ויסות רגשות של האם וסגנונות הורות כמנבאים ויסות רגשות אצל ילדים מודל של תיווך כפול ורציף MA נחום, נטע ד"ר ענת מועד
2020 הקשר בין קשיים בעיבוד חושי של ילדים צעירים לבין יכולות ההסתגלות שלהם ומידת ההצפה הרגשית שחוות אימותיהם MA קימלמן קוליק, אמיטל ד"ר ענת מועד, ד"ר אריאלה וניאל