תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 קשרים בין תפקודים קוגניטיביים לבין הבנת הנקרא של טקסט סיפורי בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם ASD בתפקוד גבוה MA מירסקי, יפעת פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר יעל קמחי
2020 תרומת אסטרטגיות למידה לשיפור הבנת הנקרא של טקסט מידעי בקרב תלמידים עם ASD בתפקוד גבוה ותלמידים בעלי התפתחות תקינה MA קמפנר מישקין, אירית פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, ד"ר יעל קמחי