English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2015 הקשר בין רגישות לדחייה חברתית והיכולת לפתרון קונפליקטים, לבין התמודדות עם הפרידה בקרב זוגות בגיל ההתבגרות MA בנישו-מלמד, אשרת ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2014 השפעת התוכנית להכשרת מנחים להעשרת הזוגיות לפי שיטת PAIRS על הדיפרנציאציה של העצמי ועל היכולת לנהל קונפליקטים בקרב משתתפי התוכנית MA דחוח-הלוי, הדר ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2013 הקשר בין אמפתיה, דיפרנציאציה ומשולשים במשפחה MA נדב-קיסרי, רות ד"ר זאב אפל
2013 הקשר בין תפיסות כלפי תקיפות מיניות לבין חשיפה לתכנים מיניים מפורשים באינטרנט בקרב בנים ובנות בגיל ההתבגרות MA קליין, מרב ד"ר זאב אפל, פרופ' שלמה רומי
2013 הקשר בין דיפרנציאציה בין אישית ומידת השוויוניות לבין איכות חיי הנישואין במעבר להורות בקרב זוגות MA רביבו, נתלי ד"ר זאב אפל, פרופ' שלמה רומי
2012 הקשר בין קומפטנטיות הטרו-חברתית לבין היכולת לפתרון קונפליקטים בקרב זוגות בגיל ההתבגרות MA אקסלרוד-צ’רני, אלכסנדרה ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2012 הקשר שבין חוויית הכאב ובין התקווה והצמיחה בעקבות פרידה מבן זוג בקרב מתבגרים (adolescents‏) ובוגרים צעירים (emerging adults‏) MA דיין, חני ד"ר זאב אפל
2012 הקשר בין רגישות לדחייה חברתית לבין היכולת לפתרון קונפליקטים בקרב זוגות בגיל ההתבגרות MA הריס, לי ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2008 הקשר בין שוויוניות ואיכות חיי הנישואין בקרב זוגות דתיים הורים לילדים צעירים MA גלז, צופיה ד"ר זאב אפל
2007 הקשר בין דיפרנציאציה, לחץ (Stress) בתפקיד ההורי וחלוקת התפקידים בין בני זוג עם הכניסה להורות MA מדמוני-אזולאי, מרב ד"ר זאב אפל
2006 הקשר בין הומור לבין דיפרנציאציה, משולשים במשפחה והסתגלות לנישואין MA זאב כמיסה, אורלי ד"ר זאב אפל
2004 השפעת תכנית התערבות להעשרת הזוגיות בקרב אסירים על פי שיטת PAIRS, על הדיפרנציאציה של העצמי, דיפרנציאציה ממשפחת המוצא, חרדה והסתגלות לנשואין MA אהרון, איריס ד"ר זאב אפל
2004 דפוסי התקשרות, רמת דיפרנציאציה ושביעות רצון מנישואים MA איזק-קרנר, רוני ד"ר זאב אפל
2003 הקשר בין דמיון ברמת הדיפרנציאציה לבין טריאנגולציה ביחסי הורים וילדים, ולבין הסתגלות לחיי הנישואין MA קורת ענת ד"ר זאב אפל
2002 השואה בין תלמידי פנימיה ותלמידים אקסטרניים הלומדים באותו בית ספר, ביחס לערכים חברתיים, כשורים חברתיים וחרדה חברתית MA הרשקוביץ אסתר ד"ר זאב אפל, ד"ר