תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין עיבוד גרף קווי PhD וקסמן, פרחיה תמר פרופ' מיכל ציון, ד"ר רונית רם צור
2015 השפעות התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים PhD ניסים, מיכל פרופ' זמירה מברך, פרופ' מיכל ציון, ד"ר רונית רם צור