English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 השימוש בפדגוגיית "הוראת הקונפליקטים" בקורס contemporary theory והשפעתו על מורים לאנגלית שהשתתפו בו : חקר מקרה MA אבוטבול, אסתר ד"ר דוד רזניק
2009 המשמעות החינוכית של הקולנוע החרדי לילדים ונוער PhD בא-גד-אלימלך, ורד ד"ר דוד רזניק
2009 מיניות בקרב בנות אורתודוקסיות מודרניות מתבגרות בישראל ‬(אנגלית) PhD דיבו, יוכבד ד"ר דוד רזניק