English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2012 הפעלת תכנית הלימודים החדשה בכימיה : השגת יעדים בפיתוח מיומנויות קריאת טקסט מדעי וקשיי המורים המתנסים בהוראתה MA דבור, מיאדה ד"ר צביה פונד, פרופ' מיכל ציון
2006 תהליכי חשיבה ושיקול דעת בקרב תלמידי תיכון בעקבות לימוד הסתברות בשילוב סימולאציות PhD סגל, יונתן ד"ר צביה פונד, פרופ'