English שלחו לחבר

הודעות

כותרת עדכון אחרון
מתעניינים/ות בתואר ראשון? שני? דוקטורט? אוניברסיטת בר-אילן ערוכה באופן מיטבי לקראת שנה"ל תשפ"ב. ההיערכות כוללת מוכנות ללימודים פרונטליים רגילים, ללימודים בזום מרחוק וללימודים היברידיים המשלבים לימודים מרחוק ומהקמפוס. בכל שיטת לימוד שתיושם תהיה הקפדה יתרה 14/09/2021 - 09:19
מצטיינים? רוצים להיות בראש ולהוביל? תוכנית מיוחדת למובילים במערכת החינוך המיוחד: תואר ראשון, שני ותעודת הוראה בחינוך מיוחד ב-4 שנים בלבד 21/07/2021 - 08:55
סרטון הכרות ביה"ס לחינוך 17/02/2021 - 10:44
"התקווה הטובה": מיזם אומנותי בחסות דקנית הסטודנטים קול קורא לתערוכה רב-תרבותית של מיצגים אומנותיים ברוח "תקווה ישראלית באקדמיה". 08/11/2020 - 09:38
לקראת התמחות בהוראה  29/06/2020 - 08:08
תכנית הסבת אקדמאים מהייטק ותעשייה להוראת הכימיה 21/07/2019 - 09:27
בוגרים מדברים חינוך, סיפורי בוגרים 06/03/2019 - 14:19
הנחיות לכניסה לצפייה במאגר ספרי הלימוד של מט"ח 30/04/2018 - 13:25
אתר המרכז לסימולציה בחינוך 26/02/2018 - 13:56