הפקולטה לחינוך

בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, לומדים כ-2,000 סטודנטים לתואר ראשון (B.A), לתואר שני (M.A) לתואר שלישי (Ph.D) ובחוג להכשרת מורים. בנוסף, מדי שנה משתתפים בפיתוח מקצועי עוד כ- 2,000 עובדי חינוך, ביניהם: מורים, יועצים, מנהלים ומפקחים.

המשך