פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

וורמן, ה' (2013)

אזרחות בין השורות: מבט ביקורתי על לימודי האזרחות בישראל. תל אביב : רסלינג

יגרמן, נ' (2013)

הדרכת הורים לקידום יכולות קשב אצל פעוטות עם לקוי בעיבוד חושי ובוויסות עצמי. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 165-203). אבן יהודה : רכס

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס: ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר וש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו : אלף שנות יצירה. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס - ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר, ןש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו (עמ' 397-413). רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן

לוין, א' (2013)

תרומתו של הרב שאול ישראלי לקורפוס הקוריקולרי במחשבת ישראל. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 156-188). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

לזרסון, ע' (2013)

מוציא כאב בראפ: חקר מקרה של אוריינות ושימושי לשון באתר ראפ, מאבקו של נער דיסלקטי לכתוב ולהשתלב באתר. פנים, 62, 63-46

מברך, ז' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית: היבטים חינוכיים ומעשיים. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 83-91). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

עבאס, ר' וקורט, ד' (2013)

תרומתן של תכניות הלימודים במקצועות: מורשת דרוזית, ספרות ערבית, של"ח וידיעת הארץ לעיצוב הזהות ולהעמקת תחושת האזרחות של המתבגר הדרוזי - חקר מקרה.

דפים, 55, 59-89

עדי-יפה, א' (2013)

הפרעת קשב וריכוז, לקות שפה ולקות בקואורדינציה מוטורית, מדוע קיימת שכיחות משותפת גבוהה בין הלקויות? בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 81-92). אבן יהודה : רכס

עירם, י', פרידלנדר, י' ואוחיון, ש' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית. רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן