פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

יגרמן, נ' (2013)

הדרכת הורים לקידום יכולות קשב אצל פעוטות עם לקוי בעיבוד חושי ובוויסות עצמי. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 165-203). אבן יהודה : רכס

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס: ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר וש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו : אלף שנות יצירה. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס - ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר, ןש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו (עמ' 397-413). רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן

לוין, א' (2013)

תרומתו של הרב שאול ישראלי לקורפוס הקוריקולרי במחשבת ישראל. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 156-188). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

לזרסון, ע' (2013)

מוציא כאב בראפ: חקר מקרה של אוריינות ושימושי לשון באתר ראפ, מאבקו של נער דיסלקטי לכתוב ולהשתלב באתר. פנים, 62, 63-46

מברך, ז' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית: היבטים חינוכיים ומעשיים. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 83-91). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

עבאס, ר' וקורט, ד' (2013)

תרומתן של תכניות הלימודים במקצועות: מורשת דרוזית, ספרות ערבית, של"ח וידיעת הארץ לעיצוב הזהות ולהעמקת תחושת האזרחות של המתבגר הדרוזי - חקר מקרה.

דפים, 55, 59-89

עדי-יפה, א' (2013)

הפרעת קשב וריכוז, לקות שפה ולקות בקואורדינציה מוטורית, מדוע קיימת שכיחות משותפת גבוהה בין הלקויות? בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 81-92). אבן יהודה : רכס

עירם, י', פרידלנדר, י' ואוחיון, ש' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית. רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

עירם, י' (2013)

אוניברסיטאות דתיות בעולם: היבט השוואתי. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 119-127). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן