פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

לוין, א' (2013)

תרומתו של הרב שאול ישראלי לקורפוס הקוריקולרי במחשבת ישראל. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 156-188). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

לזרסון, ע' (2013)

מוציא כאב בראפ: חקר מקרה של אוריינות ושימושי לשון באתר ראפ, מאבקו של נער דיסלקטי לכתוב ולהשתלב באתר. פנים, 62, 63-46

מברך, ז' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית: היבטים חינוכיים ומעשיים. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 83-91). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

עבאס, ר' וקורט, ד' (2013)

תרומתן של תכניות הלימודים במקצועות: מורשת דרוזית, ספרות ערבית, של"ח וידיעת הארץ לעיצוב הזהות ולהעמקת תחושת האזרחות של המתבגר הדרוזי - חקר מקרה.

דפים, 55, 59-89

עדי-יפה, א' (2013)

הפרעת קשב וריכוז, לקות שפה ולקות בקואורדינציה מוטורית, מדוע קיימת שכיחות משותפת גבוהה בין הלקויות? בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 81-92). אבן יהודה : רכס

עירם, י', פרידלנדר, י' ואוחיון, ש' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית. רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

עירם, י' (2013)

אוניברסיטאות דתיות בעולם: היבט השוואתי. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 119-127). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

פסיג , ד'  (2013)

פורקוגניטו :המוח העתידי. תל אביב : ידיעות אחרונות.

קליין, פ"ש וגבעון, ד' (עורכות), (2013)

קשב וריכוז בגיל הרך: מבט רב-תחומי. אבן יהודה : רכס

קניאל, ש' (2013)

אמפתיה בחינוך: חינוך באהבה. תל-אביב : מכון מופ"ת