פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

בן-דוד הדר, א'  וחובב, ח' (2013)

זיקות הגומלין הבין דוריות בין חינוך לבין עוני ומשמעותן עבור מדיניות המימון של החינוך בישראל. עיונים במינהל ובארגון החינוך , 33, 261-281,
 

גרוס, ז' ודרור, י' (עורכים) (2013)

חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור (מ"ד). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

גרוס, ז' (2013)

הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתי. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור (מ"ד, עמ' 17-35). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

גרוס, ז' (2013)

התפקיד ההיסטורי-חינוכי של חוקר החינוך הדתי: כתביו של פרופ' מרדכי (מוטי) בר-לב. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 62-82). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

דריפוס, ע' ואגרסט, ב' (2013)

הוראת מושגים ועקרונות ביולוגיים בגישה קונסטרוקטיביסטית. בתוך צ' ליבמן (עורכת), ללמוד, להבין, לדעת: מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית (עמ' 234-265). תל-אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת

הראל-פיש, י' (ואחרים), 2013

 נוער בישראל : בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון : סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי, 2011 : ניתוח מגמות בין השנים 2011-1994 והשוואה בינלאומית. רמת גן : תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני הנוער, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן ומאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל

וורמן, ה' (2013)

אזרחות בין השורות: מבט ביקורתי על לימודי האזרחות בישראל. תל אביב : רסלינג

יגרמן, נ' (2013)

הדרכת הורים לקידום יכולות קשב אצל פעוטות עם לקוי בעיבוד חושי ובוויסות עצמי. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 165-203). אבן יהודה : רכס

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס: ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר וש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו : אלף שנות יצירה. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס - ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר, ןש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו (עמ' 397-413). רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן