פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

כהן, א"ה ולשם, א' (1967)

סקר על השיתוף האיזורי בשלושה אזורים קיבוציים : דו"ח ראשון על מחקר השיתוף האזורי בשלושה אזורים קיבוציים. רחובות : המכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקלאות : המרכז לחקר ההתיישבות

כהן, א"ה (1966)

בעיות של עיירות פיתוח ושיכונים עירוניים. רבעון לכלכלה 49-50,117-131 

כהן, א"ה וקטן, י' (1966)

קהילה קטנה במרחב מטרופוליטני : מחקר קהילתי על אור-יהודה באיזור תל-אביב. ירושלים : ביה"ס לכלכלה ולמדעי החברה ע"ש אליעזר קפלן, האוניברסיטה העברית, המחלקה לסוציולוגיה

כהן, א"ה, שמגר, ל' ולוי, י' (1962)

מחקר קליטת עולים בעיירת פתוח. ‫ירושלים : המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית

כהן, א"ה וארצי, פ' (1961) ‬

סקר המחקרים בבעיות חברתיות בישראל. ירושלים : המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית : המועצה לעבודה קהילתית