פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

דרום, א', ריץ, י' ואברהמי, ע' (1980).

פתוח מכשיר למדידת איכות החיים בבית הספר הישראלי. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך. 

יעוז, ח' (1980)

סיפורת השואה בעברית : כסיפורת היסטורית וטרנס-היסטורית. תל-אביב : עקד 

יעוז, ח', בסר, י' ויעוז-קסט, א' (1980)

שירה צעירה : אנתולוגיה מורחבת ומעודכנת . תל אביב : עקד

צוריאל, ד' וכצנלסון, ד' (1980)

היבטים פסיכולוגיים במחלת הסיסטיק פיברוזיז. חברה ורוחה, ג’ (3), 284-295 

קליין, פ"ש (1980) 

שיתופם של הורי ילדים לקויי למידה בתהליך האבחון, חוות דעת, 13, 67-71. ‬

שילוח, א', כהן, א"ה ובן עמי, י' (1976)

הקהילות היהודיות מאסיה התיכונה הדרומית והמזרחית בישראל: ריכוז נתונים.  ירושלים : המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית 

כהן, א"ה (1974)

ביבליוגרפיה של ערבים ומעוטים אחרים בישראל. גבעת חביבה : מרכז ללמודים ערבים ואפרו-אסיאניים ומפעלים אוניברסיטאיים

שרי, א' וקליין , פ"ש (1970)

יעל: התפתחות אישיות בתהליך תרפיה. תל אביב : רשפים

כהן, א"ה (1969)

פיזור האוכלוסייה ומיזוג הגלויות כמשימות מתנגשות. מיזוג גלויות : ימי עיון באוניברסיטה העברית בירושלים, יא-יב במרחשון תשכ"ז <25-26 באוקטובר <1966 (עמ' 143-157).  ‬ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

 ‬

כהן, א"ה ולשם, א' (1967)

סקר על השיתוף האיזורי בשלושה אזורים קיבוציים : דו"ח ראשון על מחקר השיתוף האזורי בשלושה אזורים קיבוציים. רחובות : המכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקלאות : המרכז לחקר ההתיישבות