פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

גזיאל, ח' (1979).

תפיסות מנהיגות והשתמעויותיהן לסיטואציה חינוכית. שבילי החינוך, ל"ח (2), 89-95; ל"ח (3), 148-151.

גזיאל, ח' (1979).

המפקח הכולל בעיני עצמו, בעיני הממונים עליו והכפופים לו. עיונים בחינוך, 22, 73-90. 

גזיאל, ח' (1977).

על תפקיד המפקח ועל דרכי הכשרתו. החינוך, מ"ט, 336-334.

גזיאל, ח' (1977).

ניתוח עלות-תועלת בגישה בתכנון החינוך. עיונים בחינוך, 15, 127-134. 

גזיאל, ח' (1978).

שינויים וחדשנות בבית-הספר: המנהל כסוכן שינוי. בשדה חמ"ד, כ"א, 317-322.

יעוז, ח' (1969) 

שירה צעירה : אוסף. תל אביב : עקד

יעוז, ח' (1966)

מבחר מאמרים להכרת הרומן. תל אביב : עקד 

מברך, ז' (1977).

הערכה דיאגנוסטית של פרחי הוראה לקראת קדומם במוסד להכשרת מורים. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן.

מרבך, ע', רובוביץ-מן, ט'  גולדרט, מ', רייטר, ש'  ופרנק, א' (2016)

חילוץ ההוראה מהמשבר המובנה בתוכה סוגיות מן השדה. ביטאון מכון מופת, 58, 74-85