פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1977).

בנית תכנית להשתלמות מורים בנושא אינטגרציה חברתית בחטיבת הביניים. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, חברה למחקר ופיתוח, המרכז לייעוץ בנושא כוח אדם. 

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1978).

בעיות באינטגרציה חברתית בחטיבות-הביניים. עיונים בחינוך, 18, 15-36. 

בן ארי, ר', ריץ, י' ואמיר, י' (1978).

קידום ההיבטים החברתיים והאמוציונליים של האינטגרציה. עיונים בחינוך, 19, 85-105. 

גזיאל, ח' (1977).

בית הספר כגורם בעצוב תפיסת הילד את המבנה החברתי בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, לשכת מחוז צפון.

גזיאל, ח' (1979).

תפיסות מנהיגות והשתמעויותיהן לסיטואציה חינוכית. שבילי החינוך, ל"ח (2), 89-95; ל"ח (3), 148-151.

גזיאל, ח' (1979).

המפקח הכולל בעיני עצמו, בעיני הממונים עליו והכפופים לו. עיונים בחינוך, 22, 73-90. 

גזיאל, ח' (1977).

על תפקיד המפקח ועל דרכי הכשרתו. החינוך, מ"ט, 336-334.