פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1978).

בעיות באינטגרציה חברתית בחטיבות-הביניים. עיונים בחינוך, 18, 15-36. 

בן ארי, ר', ריץ, י' ואמיר, י' (1978).

קידום ההיבטים החברתיים והאמוציונליים של האינטגרציה. עיונים בחינוך, 19, 85-105. 

גזיאל, ח' (1977).

בית הספר כגורם בעצוב תפיסת הילד את המבנה החברתי בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, לשכת מחוז צפון.

גזיאל, ח' (1979).

תפיסות מנהיגות והשתמעויותיהן לסיטואציה חינוכית. שבילי החינוך, ל"ח (2), 89-95; ל"ח (3), 148-151.

גזיאל, ח' (1979).

המפקח הכולל בעיני עצמו, בעיני הממונים עליו והכפופים לו. עיונים בחינוך, 22, 73-90. 

גזיאל, ח' (1977).

על תפקיד המפקח ועל דרכי הכשרתו. החינוך, מ"ט, 336-334.

גזיאל, ח' (1977).

ניתוח עלות-תועלת בגישה בתכנון החינוך. עיונים בחינוך, 15, 127-134. 

גזיאל, ח' (1978).

שינויים וחדשנות בבית-הספר: המנהל כסוכן שינוי. בשדה חמ"ד, כ"א, 317-322.