הדרכות על מאגרי מידע לסטודנטים בדצמבר

סטודנטים מוזמנים להרשם ולהשתתף בהדרכה חד פעמית על מאגרי מידע ואוריינות מידע אשר תתקיים בימים הבאים:

9.12 יום א', ז' חנוכה, בין 10-12 כיתה 201, בניין 505

 11.12 יום ג', בין 16-18 כיתה 202, בניין 505

נא לבחור תאריך אחד ולהרשם בספריה לחינוך: 03-5318464