ביבליוגרפיות לקורסים

ארכיון

 

תשע"ט

 

שם המרצה                          מס' הקורס              שם  הקורס                                                                            
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-427-01     הוראה זוטא – אנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-426-01 מתודיקה להוראת הלשון האנגלית  
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-00-15 מיומנויות השיח והכתב בשפה האנגלית
אדלר מלכה   77-741-03 פרקטיקום א'
אדלר מלכה  77-746-01 פרקטיקום ב'  
ד"ר אופנהיים-שחר סיגל 77-904-01 מתודולוגיות איכותניות - תואר שלישי
ד"ר איזמן אסתר 79-004-01 הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים
ד"ר איזמן אסתר 77-427-01 הילד עם שיתוק מוחין ונכויות פיסיות 
ד"ר איזמן אסתר 79-8013-01 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-430-01 מבוא לתורות בהוראה בחינוך המיוחד
ד"ר איזקסון עטרה 79-0012-01 חשיבה יצירתית 
ד"ר איזקסון עטרה 79-444-01 מתודיקה של הוראת המוסיקה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-02 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת  
ד"ר ארדרייך איריס 79-505-01  ניווט כיתה ופתרון בעיות משמעת
ד"ר גתהון שמחה 77-500-01 חינוך בלתי פורמלי  
ד"ר חן-לוי תמר 77-040-14 יסודות במחקר איכותי  
ד"ר חן-לוי תמר 79-040-02 מחקר איכותני בהוראה 
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-412-14 התמודדות בית הספר עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-704-01 התערבות התפתחותית תיווכית –MISC-בגיל הרך
גב' סמואל מגל קרן 77-967-02 תכנית התערבות חברתית-אינטגראלית
פרופ' ציון מיכל 79-435-01 מתודיקה בהוראת הביולוגיה
פרופ' ציון מיכל 77-783-01 קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים
קינן אסנת 79-427-02 הוראה זוטא – אנגלית
ד"ר קסירר ענת 77-967-01 "אני בקבוצה"
ד"ר קסירר ענת 77-79816 הילד עם אוטיזם
ד"ר קסירר ענת 77-749-01 ASD -- Autism Spectrum Disorders
ד"ר רוזנטל ורדה 77-412-14 התמודדות בית הספר עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
ד"ר רוזנטל ורדה 77-704-01 התערבות התפתחותית תיווכית –MISC-בגיל הרך
פרופ' שכטר חן 77-262-01 האומץ להנהיג: מניהול למנהיגות במערכת החינוך
פרופ' שכטר חן 77-758-01 הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת החינוך
פרופ' שכטר חן 77-912-01 יחסי עבודה במערכת החינוך