כנס מוגבלות שכלית-התפתחותית ראיה מעבר לגבולות יום ד' כ"ח תמוז 11.7.2018