תיבה להחזרת ספרים בספריות חינוך והמרכז פדגוגי טכנולוגי

 

בכניסה לספריות חינוך והמרכז הפדגוגי טכנולוגי עומדת תיבה להחזרת ספרים בזמן שהספריות סגורות