הודעה לקוראים בספרייה לחינוך

הודעה לקוראים בספרייה לחינוך

 

ביום חמישי, ה-10.8.17 בשעה 12:00

ינותקו המחשבים בספריה לחינוך

ויחזרו לשימוש אחרי החופשה המרוכזת

ביום ראשון, ה-20.8.17 בשעה 12:00