הודעה על פתיחת הרשמה לסדנאות יום במחקר קיץ 2017

הודעה על פתיחת הרשמה לסדנאות יום במחקר קיץ 2017

 

במהלך החודשים יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר 2017 יתקיימו במכון מופ"ת 15 סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני וכמותי.

 

הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני והכמותי. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום.

 

 

2 סדנאות מרוכזות בנות יום במחקר כמותי:

 1.                   סדנת SEM לחוקרים, לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים במדעי החינוך, ד"ר שמעון פרידקין
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/SEM-3-7-2017.aspx
 2.                   סדנת HLM לחוקרים, לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים במדעי החינוך, ד"ר שמעון פרידקין
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/HLM-6-9-2017.aspx


13 סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני:

 1.        נרלייזר - כלי לניתוח איכותני (Narralizer), ד"ר אשר שקדי
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/Narralizer-25-6-2017.aspx
 2.       מבוא למחקר איכותני, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/qualitative-2-7-2017.aspx
 3.       מבוא למחקר נרטיבי, ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
  בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית מתוך תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר האיכותני.
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/narative-4-7-2017.aspx
 4.       כיצד יֶדַע בספרות עשוי לשמש את החוקר האיכותני? פרופ' אילנה אלקד-להמן
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/safrut-6-7-2017.aspx
 5.       ריאיון נרטיבי*, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
  *הסדנה מיועדת לבעלי רקע בסיסי במחקר נרטיבי
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/NerativeInterview-9-7-2017.aspx
 6.       ניתוח נרטיבי*, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל
  *הסדנה מיועדת לבעלי רקע בסיסי במחקר נרטיבי
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/NerativeAnalysis-12-7-2017.aspx
 7.       התאוריה המעוגנת בשדה, ד"ר שרה שמעוני
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/theory-2-8-2017.aspx
 8.       מבוא למחקר איכותני חזותי, ד"ר רבקה הלל-לביאן
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/visual-4-9-2017.aspx
 9.       הכנה אפקטיבית של רביזיות ומכתבי פירוט תיקונים לעורך, ד"ר יערית בוקק-כהן
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/revisiot-5-9-2017.aspx
 10.   מיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים - מתחילים, ד"ר יערית בוקק-כהן
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/articles-7-9-2017.aspx
 11.   מבוא לחקר הטקסט והשיח: המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי, פרופ' עירית קופפרברג
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/text-11-9-2017.aspx
 12.   מיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים - מתקדמים, ד"ר יערית בוקק-כהן
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/articles-12-9-2017.aspx
 13.   ניתוח טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית: המשך המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי, פרופ' עירית קופפרברג
  http://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot/text-14-9-2017.aspx

 

 

פרטים נוספים על התכנים, התאריכים ואופן ההרשמה ניתן למצוא בקבצים המצורפים.

 

אודה לך אם תוכל/י להפיץ את המידע בקרב הסגל והסטודנטים.

 

אני עומדת לרשותך לכל שאלה בדוא"ל

 

gabrielasm@013.net

 

 

בכבוד רב,

 

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

יו"ר קבוצת העניין במחקר איכותני

מכון מופ"ת