בחינות ביבליוגרפיות 77-960-14 המגמה למדע, הלכה וחינוך

 

ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

המגמה למדע, הלכה וחינוך

ראשי המגמה: הרב פרופ' יגאל שפרן ופרופ' עלי מרצבך. רכז הבחינה: ערן רביב

קוד הבחינה: 77-960-14

רשימת המקורות לבחינה הביבליוגרפית – תשע"ז
 

 

שטיינברג, א' (2006). אנציקלופדיה רפואית הלכתית. ירושלים: המכון ע"ש פלק שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה, ליד המרכז רפואי שערי צדק. (ערכים: דת ומדע - 2397754; הפלה - 2397755) [232 דפים; 102 דפים]

פרויס, י' (תשע"ג). הרפואה במקרא ובתלמוד. ירושלים: מאגנס. (פרק א' עד עמוד 55 - 2397652). [55 דפים]

אפרתי, י' (תשע"ג). בענין שינוי זרם החשמל בשבת קודש. מוריה, לב(ג-ה), קצא-קצד. [4 דפים]. (2398771)

רבינוביץ, נ' (2008). שו"ת שיח נחום. מעלה אדומים: מעליות שע"י ישיבת ברכת משה. (הליכה בשבת במקום שבו גלאי נפח או תנועה ופתיחת דלת כשהדבר מפעיל מערכת חשמלית - עמודים 68-84 - 2398774) [16 עמ']

טל, ש' (תשס"ה). טל חיים: שיעורים במסכת שבת. נוה דקלים: ישיבת תורת החיים. (ענייני חשמל בשבת, הערות בדברי החזון איש ומנחת שלמה – סימן כ' ח''ב - 2398788) [37 דפים].

שו"ת בית יצחק (עמוד קנח - 2398789).

רייף, א' ופיקסלר, ד' (תשע"ד). הפעלת חיישנים בשבת. אמונת עתיך, 104, 54-65. [11 עמ']. (2398792)

פיקסלר, ד' (תשע"ד). הגדרת מלאכת מכה בפטיש והקשרה לחשמל בשבת. המעין, נד(ג), 67-78. [11 עמ']. (2398769)

פיקסלר, ד' (תשע"א). הדלקת נורת לד בשבת. המעין, נא(ג), 24-34. [10 עמ']. (2398768)