ברכות

 

 אפריל 2017 - פרופ' זהבית גרוס על קבלת הפרס

 

אפריל 2017 - ברכות פרופ' יעקב כץ אמריטוס יעקב כץ שמונה כעמית (Fellow) של ארגון EDEN

EDEN Fellow Award - Recognition of Professional Excellence

The purpose of the EDEN Fellow Award is to provide validation and support to professionals in Europe in this field, and to enhance their mobility within Europe through a respected award of recognition.

 

אפריל 2017 - פרופ' מיכל ציון פרס הרקטור לחדשנות מדעית תשע"ז בגין השגים מדעיים בשנה"ל תשע"ו