בחינות ביבליוגרפיות 77-960-06 המגמה לחינוך מיוחד – מסלול חינוך מיוחד כללי - מועד א'

 

ביה"ס לחינוך, המגמה לחינוך מיוחד – מסלול חינוך מיוחד כללי

בחינה ביבליוגרפית מועד א' –תשע"ז

77-960-06

 

 

מקורות מומלצים:

Corbett, B.A., Carmean, V., & Fein, D. (2009). Assessment of neuropsychological functioning in autism spectrum disorders. In S. Goldstein, J. A., Naglieri, & S. Ozonoff (Eds.), Assessment of autism spectrum disorders (pp. 253-289). New York: Guilford. (002380947)

Lang, M. J. (2010). Assessing and intervening with children with autism spectrum disorders. In D. Miller (Ed.), Best practices in school neuropsychology (pp. 3-18). Hoboken, NJ: Wiley. (002380909)

Tsatsanis, K. D., & Powel, K. (2014). Neuropsychological characteristics of autism spectrum disorders. In F. R. Volkmar (Ed.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (Vol. 1, pp. 302-331. Hoboken, NJ: Wiley. (002423882)

 

 

 

מקורות מומלצים:

Callan, D. E., Jones, J. A., Munhall1, K., Kroos, C., Callan, A. M., & Vatikiotis-Bateson, E. (2004). Multisensory integration sites identified by perception of spatial wavelet filtered visual speech gesture information. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(5), 805–816. (000155008)

Hubbard, A. L., Wilson, S. M., Callan, D. E., & Dapretto, M. (2009). Giving speech a hand: Gesture modulates activity in auditory cortex during speech perception. Human Brain Mapping, 30(3), 1028-1037. (000459216)

Mostofsky, S. H., Powell, S. K., Simmonds, D. J., Goldberg, M. C., Caffo, B., & Pekar, J. J. (2009). Decreased connectivity and cerebellar activity in autism during motor task performance. Brain, 132, 2413–2425. (000137157)

Silverman, L.B., Bennetto, L., Campana, E., & Tanenhaus, M. K. (2010). Speech-and-gesture integration in high functioning autism. Cognition, 115, 380–393. (000140978)

 

 

 

מקורות מומלצים:

Didehbani, N., Allen, T., Kandalaft, M., Krawczyk, D. & Chapman, S. (2016). Virtual reality social cognition training for children with high functioning autism. Computers in Human Behavior, 62, 703-711. (000141490)

Eden, S. (2014). Virtual intervention to improve storytelling ability among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs Education, 29, 370-386. (002369710)

Lin, T. J., & Lan, Y. J. (2015). Language learning in virtual reality environments: Past, present, and future. Educational Technology & Society, 18, 486–497. (000571132)

Passig, D., & Eden, S. (2010). Enhancing time-connectives with 3D Immersive Virtual Reality (IVR). Journal of Educational Computing Research, 42, 307-325. (000117501)

Passig, D., Eden, S., & Rosenbaum, V. (2008). The impact of virtual reality on parents' awareness of cognitive perceptions of a dyslectic child. Education and Information Technologies, 13, 329-344. (000437834)

Rose, D., Brooks, B. M., & Rizzo, A. A. (2005). Virtual reality in brain damage rehabilitation: Review. Cyberpsychology & Behavior, 8, 241-262. (000446957)

 

 

מקורות מומלצים

ליפשיץ-והב, ח' (2011). תיאוריית הגיל המפצה באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית. פרסום פנימי, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת גן. (1223612)

 ליפשיץ, ח', רנד, י' והר אבן, ד' (1999). שיפור הכושר הקוגניטיבי באוכלוסיית מבוגרים ומזדקנים בשכלם. מגמות, 39(3), 270-285. (000116184)

Lifshitz-Vahav, H. (Accepted). Compensation Age Theory (CAT): A monograph on the effect of chronological age in individuals with intellectual disability. Education and Training in Developmental Disabilities. (002398458)

Lifshitz-Vahav, H., Shnitzer, S., & Mashal, N. (2016). Participation in recreation and cognitive activities as a predictor of cognitive performance of adults with/without Down syndrome. Aging and Mental Health, 20, 955-964. (001226323)

Ullman, T., & Pullman, M. Y. (2015). Compensatory role for declarative memory in neurodevelopmental disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 51, 205-222. (000581544)

 

 

 

מקורות מומלצים:

 

Aldao, A. (2013). The future of emotion regulation research capturing context. Perspectives on Psychological Science, 8, 155–172. (001215196)

Levy-Gigi, E., Bonanno, G. A., Richter-Levin, G., Shapiro, A. R., Kéri, S., & Sheppes, G. (2016). Emotion regulatory flexibility moderates the link between repeated exposure to trauma and posttraumatic stress symptoms in active duty firefighters. Clinical Psychological Science, 4, 28-39. (002366340)

Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 11, 379-405. (יש בעיה להגיע למקור הזה)