בחינות ביבליוגרפיות המגמה לתוכניות לימודים והוראה - מועד א'

ביה"ס לחינוך, המגמה לתוכניות לימודים והוראה

ראש תחום ההתמחות:

בחינה ביבליוגרפית מועד א' –תשע"ז

 

 

יש לענות על 3 שאלות. בכל תשובה, יש להתייחס למקורות של המרצה.

 

שאלה 1  ד"ר ורד חלמיש

 

מקורות:

Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher & J. Pomerantz (Eds.), Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society (pp. 56-64). New York: Worth. (002419950)

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14, 4-58. (000466421)

McDaniel, M. A., Howard, D. C., & Einstein, G. O. (2009). The read-recite-review study strategy: Effective and portable. Psychological Science, 20, 516-522. (001188717)

 

שאלה  2 ד"ר שירה אילוז

 

מקורות

הימלפרב, ג. (2003). לספר כטוב בעיניך: היסטוריה פוסטמודרנית ובריחה מן העובדות. בתוך א.  וניריב (עורך), פוסט מודרניזם והיסטוריה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (001198770)

יוסיפון, מ' ושמידע, מ' (2006). לקראת פרדיגמה חינוכית חדשה במערכת החינוך הישראלית בעידן הפוסט-מודרני. תל אביב: מט"ח. (001210012)

 

 

שאלה  3 פרופ' אלי הולצר

 

מקורות

אוגוסטינוס (2001). אוגוסטינוס: וידויים, תל אביב: ידיעות אחרונות. (ע' 70-73, 134-135, 192-197, 205-207, 214-217, 363-364 - 002360922)

אפלטון (תשל"ה). כתבי אפלטון. ירושלים: שוקן. (פיידרוס, 416-422 - 002360923)

ארנדט, ח' (תשס"ח). המשבר בחינוך. תכלת, 30, 94-113. (002363377)

בלום, א' (1994). דלדולה של הרוח באמריקה. תל אביב: עם עובד. (עמ' 17-45 - 002390345)

 

Carr, N. (2011). The shallows: What the internet is doing to our brains. New York: Norton. (pp. 4-9 – 002390344).

Dereseiwicz, W. (2009, January 30). The end of solitude, The Chronicle of Higher Education, 1-8. (002441343).

 

שאלה  4  ד"ר יהונתן דבש

 

Bostic, J. Q., Nevarez, M. D., Potter, M. P., Prince, J. B., Benningfield, M. M., & Aguirre, B. A. (2015). Being present at school: implementing mindfulness in schools. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 24(2), 245-259. (002378934)

Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., & Kasari, C. (2010). Effects of mindful awareness practices on executive functions in elementary school children. Journal of Applied School Psychology, 26(1), 70-95. (002437379)

  • Kaunhoven, R. J., & Dorjee, D. (2017). How does mindfulness modulate self-regulation in pre-adolescent children? An integrative neurocognitive review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 74(Part A), 163–184. (000581544)

 

שאלה 5   ד"ר אלי קון

 

מקורות:

.

בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב: רמות. (000347017) (חינוך E371.26 ביר) (עותק אלקטרוני 002392129 )

נבו, ד' (1992). ההערכה ככלי לשיפור ההוראה והלמידה. בתוך מ' זילברשטיין (עורך), הערכה בתכנון לימודים והוראה: פרספקטיבה של המורה (עמ' 12-5). ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (000464866)

תמיר, י' (2011). פדגוגיה בנקאית: מה עושים המבחנים הבין לאומיים לחינוך. הד החינוך, פו(2),
52-48. (000113496)

 

שאלה 6  ד"ר טובה מיכלסקי

 

מקורות

 

מיכלסקי, ט' וקרמרסקי, ב' (2008). טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת בזיקה לתפיסות למידה והוראה. מגמות, מה(4), 798-765. (000116184)

 

Michalsky, T. (2013). Integrating skills and wills instruction in self-regulated science text reading for secondary students. International Journal of Science Education, 13(11), 1846 -1873. (000332415) 

Zohar, A., & Peled, B. (2008). The effects of explicit teaching of metastrategic knowledge on low- and high-achieving students. Learning and Instruction, 18, 337-353. (000180020)

 

 

שאלה 7   (שאלה אינטגרטיבית מכל הקורסים)

 

רשימת קריאה

אוגוסטינוס (2001). אוגוסטינוס: וידויים, תל אביב: ידיעות אחרונות. (ע' 70-73, 134-135, 192-197, 205-207, 214-217, 363-364 - 002360922)

אפלטון (תשל"ה). כתבי אפלטון. ירושלים: שוקן. (פיידרוס, 416-422 - 002360923)

ארנדט, ח' (תשס"ח). המשבר בחינוך. תכלת, 30, 94-113. (002363377)

בלום, א' (1994). דלדולה של הרוח באמריקה. תל אביב: עם עובד. (עמ' 17-45 - 002390345)

בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב: רמות. (000347017) (חינוך E371.26 ביר) (עותק אלקטרוני 002392129 )

הימלפרב, ג. (2003). לספר כטוב בעיניך: היסטוריה פוסטמודרנית ובריחה מן העובדות. בתוך א.  וניריב (עורך), פוסט מודרניזם והיסטוריה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (001198770)

יוסיפון, מ' ושמידע, מ' (2006). לקראת פרדיגמה חינוכית חדשה במערכת החינוך הישראלית בעידן הפוסט-מודרני. תל אביב: מט"ח. (001210012)

מיכלסקי, ט' וקרמרסקי, ב' (2008). טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת בזיקה לתפיסות למידה והוראה. מגמות, מה(4), 798-765. (000116184)

נבו, ד' (1992). ההערכה ככלי לשיפור ההוראה והלמידה. בתוך מ' זילברשטיין (עורך), הערכה בתכנון לימודים והוראה: פרספקטיבה של המורה (עמ' 12-5). ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (000464866)

תמיר, י' (2011). פדגוגיה בנקאית: מה עושים המבחנים הבין לאומיים לחינוך. הד החינוך, פו(2),
52-48. (000113496)

 

Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher & J. Pomerantz (Eds.), Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society (pp. 56-64). New York: Worth. (002419950)

Bostic, J. Q., Nevarez, M. D., Potter, M. P., Prince, J. B., Benningfield, M. M., & Aguirre, B. A. (2015). Being present at school: implementing mindfulness in schools. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 24(2), 245-259. (002378934)

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14, 4-58. (000466421)

Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., & Kasari, C. (2010). Effects of mindful awareness practices on executive functions in elementary school children. Journal of Applied School Psychology, 26(1), 70-95. (002437379)

Kaunhoven, R. J., & Dorjee, D. (2017). How does mindfulness modulate self-regulation in pre-adolescent children? An integrative neurocognitive review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 74(Part A), 163-184. (000581544)

McDaniel, M. A., Howard, D. C., & Einstein, G. O. (2009). The read-recite-review study strategy: Effective and portable. Psychological Science, 20, 516-522. (001188717)

Michalsky, T. (2013). Integrating skills and wills instruction in self-regulated science text reading for secondary students. International Journal of Science Education, 13(11), 1846 -1873. (000332415) 

Zohar, A., & Peled, B. (2008). The effects of explicit teaching of metastrategic knowledge on low- and high-achieving students. Learning and Instruction, 18, 337-353. (000180020)