חינוך מיוחד עם התמחות במוגבלות שכלית

חינוך מיוחד עם התמחות במוגבלות שכלית:

ראש מגמה: פרופ' חפציבה ליפשיץ

רכזת המגמה: דר' דליה טל

מייל: lifshih1@biu.ac.il

פרטים ומטרות  ההתמחות :הכשרה עיונית ומעשית לעבודה עם ילדים ,תלמידים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית. הלימודים מתקיימים במסגרת התואר השני במגמה לחינוך מיוחד .התוכנית כוללת קורסים קורסים תיאורטיים וקורסי פרקטיקום מעשי בהיקף של כ-6 ש"ש. הסטודנט מקבל תעודת מ.א בחינוך המיוחד וניספח המציין כי למד בהתמחות מ"ש .

לפרטים אודות תואר שני: התמחות במוגבלות שכלית   

הלימודים מתפרסים על פני שנתיים, ארבעה סמסטרים.

ימי הלימוד- הקורסים פרוסים על פני יומיים: שני וחמישי.

בשנה הראשונה יום הלימוד הוא יום חמישי ובשנה השנייה יום הלימוד הוא יום שני.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל תש"פ

תוכנית הלימודים :

קורסים עיוניים "מנגנוני שימור ופיצוי באוכלוסיה בעלת מ"ש ,חידושים נוירולוגיים וגנטיים ועוד. כמו כן ישנו פרקטיקום בנושאי תוכניות לימודים,אבחונים קוגנטיבייים ,אבחונים אקדמיים.

 

תוכנית לימודים לשנה א' תשע"ח

תוכנית לימודים לשנה ב' תשע"ח

 

תנאי קבלה:

  • בעלי תואר ראשון בחינוך מיוחד או במקצועות טיפוליים קרובים והפרא רפואיים  (פסיכולוגיה, מדעי המוח, מדעי התנהגות, וכו') מאוניברסיטה או מכללה מוכרת בעלי ממוצע ציונים של 85 לפחות
  • רצוי ניסיון בתחום החינוך, חינוך מיוחד
  • המלצות- המלצה אקדמית והמלצת מעסיק
  • ראיון אישי

 

ביצוע תהליך רישום: 

1. יש לשלוח 2 המלצות - המלצת מעסיק, המלצה אקדמית (לסטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר מעל לשנתיים יכולים להגיש שתי המלצות מעסיק במקום)

טופס המלצה אקדמית-   לחץ כאן רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון)

טופס המלצת מעסיק -  לחץ כאן המלצה  מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה

על ההמלצות להגיע לביה"ס לחינוך, מזכירות תואר שני ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה 

(המועמד ימלא את הפרטים האישיים ע"ג טופס ההמלצה, שימולא ע"י הממליץ ויישלח על ידיו לפי הכתובת המופיעה בטופס ההמלצה).

אפשר לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות:

1. מייל מזכירת המגמה: avital.berkovit-snai@biu.ac.il

פקס מזכירות תואר שני בחינוך  03-7384123

כתובת דואר: אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן, מיקוד 5290002 – ביה"ס לחינוך, תואר שני 

2. רישום התואר השני יכול להיעשות באחד מהאופנים הבאים:

רישום מקוון באתר בר אילן (ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*) – או –  רישום על ידי קניית ערכת רישום מהאקדמון באוניברסיטה.

3. יש לשלוח את החומר הנוסף  לוועדה ללימודים מתקדמים, תואר שני:

  • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • קורות חיים מעודכנים
  • צילום תעודת זהות
  • תמונת פספורט

 

לרישום ללימודי תואר שני באתר האוניברסיטה לחץ כאן

 

זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום  ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל

מועמד העונה על הקריטריונים , יוזמן לראיון אישי.

אלו הן דרישות מינימום ואין בה התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת המגמה :

כתובת דוא"ל:  avital.berkovit-snai@biu.ac.il

טלפון 03-5318456

 פקס: 03-7384123

שעות מענה טלפוני בימים א'- ה': 11:30-10:30 ו- 14:30-13:30

שעות קבלת קהל בימים א', ד' בין השעות: 14:00-11:30 ובימים ב', ה' בין השעות: .10:30-08:30 .

ביום ג' אין קבלת קהל