דרוש חונך

 

לתלמיד בחטי"ב לשעות הבוקר.

(אפשרי בחלק מימי השבוע)

ביה"ס בקרבת האוניברסיטה

טל: 054-6411450