ד"ר גולדרט מירי 77-771-01 סדנת מנהיגות נוער

שם ומספר הקורס:  סדנת מנהיגות נוער

סוג הקורס: סדנה

77-771-01

שנת לימודים:  תשע"ז                    סמסטר: ב' (שנה א')               היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר מירי גולדרט, Miri.goldratt@goldrattgroup.com

 

אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס

1.  הסטודנט יתוודע לתיאוריות רווחות בתחום מנהיגות הנוער והוראתה. 

2.  הסטודנט יכיר תוכניות ייעודיות למנהיגות נוער בחינוך התוך הבית-ספרי והחוץ בית-ספרי.

3.  הסטודנט יכיר את אופייה וממדיה של מנהיגות הנוער בקהילות הדיגיטליות

4.  הסטודנט יבחן דרכים לשמירת האיזון שבין פיתוח מיומנויות לבין מניעים מוטיבציוניים ופיתוח השקפת עולם           בתכניות המנהיגות

 

ב. תוכן הקורס:

בני הנוער של היום הם ללא ספק המנהיגים של מחר. הם ינהיגו במקום העבודה, במשפחה ובקהילה. שנות הנעורים הן קריטיות, כמו שאמר אפלטון בהמדינה, לפיתוח מנהיגים לעתיד אשר ישקפו בהחלטותיהם ובפעולותיהם ערכים אנושיים אוניברסליים. לכל מתבגר יש פוטנציאל מנהיגותי, וניתן לטפח אותו ולצקת אמונה בקרב אותם בני נוער במנהיגותם על ידי הכוונה נכונה של המבוגרים (Linden & Fertman, 1998). מנהיגות אינה שמורה רק לקומץ נבחרים, אלא רבים מבני הנוער יכולים לפתח מגיל צעיר כישורי מנהיגות, אשר הולכים ומתעצבים במהלך החיים. קיימת הסכמה כי כישורי מנהיגות מתחזקים במיוחד אם בגיל הנעורים ובצעדי ההנהגה הראשונים ניתנות לנער הזדמנויות להוביל, ליטול סיכונים, ללמוד מהצלחות  ו/או מכישלונות. במהלך הקורס נדון בתיאוריות לפיתוח מנהיגות נוער וננתח תוכניות חינוכיות ייעודיות. 

מהלך השיעורים:

השיעורים יכללו הרצאות פרונטליות, דיונים בקבוצות בכיתה, צפייה בסרטים וניתוחם, מפגש עם נושאי מישרה מהשדה והתנסות בתרגילי מנהיגות קבוצתיים. החל משיעור 7 יציגו הסטודנטים תובנות מתרגיל אמצע: ניתוח מבוסס מאמר של תיעוד ממפגש בתכנית למנהיגות נוער.  

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 

1-2

מבוא למנהיגות היבטים פילוסופיים

דיון מבוסס על אפלטון. (תשט"ו), פופר, מ. (2007), פופר, מ., ורונן, א. (1992), גולדברג-וייל , נ. (1999).

 

3-4

מנהיגות: מתיאוריה לפרקטיקה

דיון בזהות חינוכית כגורם עיקרי בפיתוח מנהיגות חינוך והתנסות בתרגיל מנהיגות קבוצתי: ניסן (2012), פופר (1994) ורוזנשטיין, מ., חן, א., ופרסבורגר, ק. (1999).

5-6

מנהיגות נוער

דיון במנהיגות נוער והתפתחותה של מסוגלות עצמית: עמדות, התבוננות והמלצות תוך עיון בביסטריצר, מ. (1997), קלונר-לוי, ר., ושורה, י. (2008) ורומי, ש., ובראלי-אוראל, ד. (2007).

7-8

מועצות תלמידים ומש"צים

דיון וניתוח מנהיגות נוער תוך בית-ספרית: זיהוי מאפיינים ובדיקת השפעה בתחומי אקלים בית ספרי, חינוך לדמוקרטיה, זכויות תלמידים, התנדבות בקהילה ומנהיגות תלמידים. תוך עיון בגרניאק, מ., דבורה, ר., ושמעוני, א. (2004), כלפון, א. (2012), ומחקר הערכה של משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2002).

9-11

תנועות הנוער, מד"צים, גרעיני הנח"ל ותנועות הבוגרים

סדנה מבוססת עבודה בקבוצות קטנות וניתוח תיאורטי של מניעים ומאפייני תכנית מנהיגות קבוצתית, כולל ניתוח בעקבות צפייה בקטעי וידאו. הניתוח התיאורטי יתבסס על: אברהמי, א., ודר, י. (1995); מיכאלי, נ. (2008), משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2000) ושפירא, ר., פייר, ש., ואדלר, ח. (2004).

12-13

מהלכה למעשה: אינטיליגנציות מרובות במנהיגות נוער

סדנה מבוססת חקרי מקרה: מד"צים אמנות, נערות, מנהיגות סייבר ומנהיגות בקרב מחוננים. מפגש עם השדה של קבוצות מנהיגות נשית וניתוח מבוסס קאי-צדוק, א., גולן, מ., ומאור, ט. (2015) ושוורץ, י. (2013).

 

14

מנהיגות נוער בקהילה דיגיטלית 

סדנה המבוססת על ניתוח תיאורטי של הדגמות מהמדיה הדיגיטלית:

Cassell, J., Huffaker, D., Tversky, D., & Ferriman, K. (2006).

Fertman, C. I., & van Linden, J. A. (1999).

 

ג. חובות הקורס:

   

1.... תרגיל אמצע קורס: תיעוד מפגש בתכנית למנהיגות נוער וניתוח מבוסס מאמר   40%

2.... נוכחות והשתתפות פעילה..................................................................... 10%

3.... מבחן מסכם ........................................................................................  50%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

     1. מבוא למנהיגות – היבטים פילוסופיים:

קריאת חובה:

אפלטון. (תשט"ו). כתבי אפלטון. (י. ג. ליבס תרגום מיוונית) (כרך א', פרק ז', עמודים 384-385, 423-424). ירושלים: שוקן. (קיים קובץ: 002377832)

פופר, מ. (2007). מנהיגות - מבט ממעוף הציפור. בתוך מנהיגות מעצבת (עמודים 23-36). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. (002371085) 

פופר, מ., ורונן, א. (1992). על המנהיגות (עמודים 58-66). תל-אביב: משרד הבטחון. (001160827)

גולדברג-וייל, נ. (1999). האדם – תבנית נוף הולדתו ? מנהיגות בהקשר תרבותי. בתוך א. גונן וא. זכאי (עורכים), מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה (עמודים 117-132). תל-אביב: משרד הביטחון. (000464675 ) (מדעי החברה ; 303.34 מנה.ופ תשנ"ט)

קריאת רשות:

פופר, מ. (2012). ההולכים שבי אחריו: מבט פסיכולוגי על סוד ההימשכות למנהיג (עמודים 11-38). תל-אביב: רמות. (002356467) (חינוך 303.34 פופ.הו)

 

2. מנהיגות: מתיאוריה לפרקטיקה

ניסן, מ. (2012). זהות חינוכית כגורם עיקרי בפיתוח מנהיגות חינוך (עמודים 17-30). ירושלים: מכון מנדל למנהיגות. נדלה מאתר  http://sif.shaanan.ac.il/sif/kursim/talif/menahalim/Nissan_monogrpah.pdf

         פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים (פרק ד' לצמוח מנהיג. עמודים 123-155). תל-אביב: רמות.                          (000264777) (מדעי החברה שמור לפי פופ.על) (עותק אלקטרוני 002409082)

רוזנשטיין, מ., חן, א., ופרסבורגר, ק. (1999). לבחון פרפר במעופו: פיתוח מנהיגות הפרט באמצעות עבודה קבוצתית. בתוך א. גונן וא. זכאי (עורכים), מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה (עמ' 321-336). תל-אביב: משרד הביטחון, הוצאה לאור. (000464675 ) (מדעי החברה; 303.34 מנה.ופ תשנ"ט)

 

3. מנהיגות נוער

קריאת חובה:

ביסטריצר, מ. (1997). הקניית כישורי מנהיגות לנערי קידום נוער. מניתוק לשילוב, 8, 10-22. (000146976)

קלונר-לוי, ר. ושורה, י. (2008, דצמבר). מנהיגות נוער ופיתוח מנהיגות בישראל: עמדות, התבוננות והמלצות. מאמר בכנס מנדל לחינוך, "60 שנות חינוך: עבר, הווה, עתיד", כפר המכביה. נדלה מהכתובת https://my.mandelfoundation.org.il/mli_pdf/Graduate/Mandel.KNOLER-LEVI2.pdf

רומי, ש. ובראלי-אוראל, ד. (2007). מנהיגות בני נוער. בתוך ש. רומי ומ. שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמודים 365-375). ירושלים: מאגנס. (001131262) (חינוך E371.8 חנו.הב)

שני מאמרים מבין השלושה שלהלן:

מגן , צ. (1995). מחויבות על אישית וכמיהה לאושר בקרב מתבגרים. בתוך ד. חן (עורך), החינוך לקראת המאה ה- 21 (עמודים 277-292). תל-אביב: רמות. (000287585) (חינוך E370 חנו.לק) (עותק אלקטרוני 002366686)

Greiman, B. C., & Addington, L. S. (2008). Youth leadership development self efficacy: An exploratory study involving a new construct. Journal of Leadership Education. Vol, 7(1), 1-23. Retrived from

http://www.leadershipeducators.org/Resources/Documents/jole/2008_summer/JOLE_7_1.pdf

Ramey, H., & Rose-Kransor, L. (2012). Contexts of structured youth activities and positive youth development. Child Development Perspectives, 6(1), 85-91. (001185623)

 

קריאת רשות:

Ricketts, J. C., & Rudd, R. D. (2002). A comprehensive leadership education model to train, teach, and develop leadership in youth. Journal of Career and Technical Education,  18(2), 7-17. Retrived from

https://ejournals.lib.vt.edu/JCTE/article/view/655/955

Van Linden, J. A., & Fertman, C. I. (1998). Youth leadership: A guide to understanding leadership development in adolescents. San Francisco, CA: Jossey-Bass. (אין בבר אילן)

 

3. מועצות תלמידים ומש"צים

קריאת חובה:

גרניאק, מ., דבורה, ר. ושמעוני, א. (2004). שילוב בין פעילים מקרב נוער בסיכון לבין מדריכי של"ח צעירים (מש"צים) לקראת פעילות קהילתית ובמהלכה. מניתוק לשילוב, 12, 154-145. (000146976)

כלפון, א. (2012). מועצות תלמידים בבתי-ספר תיכוניים ממלכתיים וממלכתיים דתיים: בניית טיפולוגיה, זיהוי מאפיינים ובדיקת השפעה בתחומי אקלים בית ספרי, חינוך לדמוקרטיה, זכויות תלמידים, התנדבות בקהילה ומנהיגות תלמידים (עמודים 211-240). (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה) 'דוקטור לפילוסופיה', בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן. (001228490) (חינוך  E371.83 כלפ.מו) (עותק אלקטרוני 001229042)

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2002). תכנית ההכשרה למועצות התלמידים והנוער הרשותיות: מחקר הערכה. מכון ברוקדייל ומשרד החינוך. נדלה מאתר http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=177

קריאת רשות:

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', באומגולד, ש' ודולב, ד' (2000). מחקר מעקב אחר תכנית המד"צים, תכנית המש"צים ומועצות התלמידים והנוער. ירושלים: ג'וינט - מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער. (000454862) (חינוך E303.34 כהן-סט)

כאהן-סטרבצ’ינסקי, פ' וואזן-סיקרון, ל' (2002). מחקר הערכה של התכנית להכשרת המשך למש"צים. ירושלים: ג'וינט - מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער. (000532728) (חינוך E303.34 כהן.מח)

 

4. תנועות הנוער, מד"צים, גרעיני הנח"ל ותנועות הבוגרים

קריאת חובה:

אברהמי, א. ודר, י. (1995). קולקטיביזם ואינדיבידואליזם במניעי מתנדבים צעירים: המקרה של בני הקיבוץ. מגמות, לז, 28-5. (000116184)

מיכאלי, נ. (2008). ליצור את העולם שאתה רוצה ולחיות את העולם שאתה יוצר: מאפיינים משותפים של הקבוצות המשותפות. בתוך י. דרור (עורך), הקבוצות השיתופיות בישראל (עמודים 477-522). רמת אפעל: יד טבנקין.  (001159484 ) (מדעי החברה E307.776 קבו.שת ) (עותק אלקטרוני 2408764)

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', באומגולד, ש' ודולב, ד' (2000). מחקר מעקב אחר תכנית המד"צים, תכנית המש"צים ומועצות התלמידים והנוער. ירושלים: ג'וינט - מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער. (000454862) (חינוך E303.34 כהן-סט)

שפירא, ר., פייר, ש., ואדלר, ח. (2004). תנועות הנוער: "בית-ספר" לפטריוטים צעירים? בתוך א. בן עמוס וד. בר טל (עורכים), פטריוטיזם: אוהבים אותך מולדת (עמודים 175-195). בני ברק: הקיבוץ המאוחד. (1146475 קיים קובץ).

קריאת רשות:

שפירא, ר., ופלג, ר. (1989). תנועות הנוער מול התמורות בחברה הישראלית. בתוך ר. שפירא ור. פלג (עורכות), הסוציולוגיה של החינוך (עמודים 358-382). תל-אביב: עם עובד. (001066335)

Quinn , L . (1995). Positive effect of participation in youth organizations. In M. Rutter (Ed.), Psychosocial disturbances in young people (pp. 274-304). Cambridge: Cambridge University Press . (000335053) (616.89022 PSY 1995, פסיכולוגיה )

 

5.   מהלכה למעשה: אינטיליגנציות מרובות במנהיגות נוער

חקרי מקרה: מדצים אמנות, נערות, מנהיגות סייבר ומנהיגות בקרב מחוננים

קריאת חובה:

קאי-צדוק, א., גולן, מ., ומאור, ט. (2015). נערות כמנטוריות - בין הוויה לבין עיסוק: זהות, תפקיד ומעגלי תרומה. בתוך ע. גרופר וש. רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (עמודים 461-490). תל-אביב: מופ"ת. (002390391) (עותק אלקטרוני 2419281 )

שוורץ, י. (2013). נערים, מגדר וחינוך – ממשבר לפתרון: המעבר הנדרש מחינוך משמר-משמר מגדר, ל- 'חינוך מגיב למגדר' (GRP – Gender Responsive Pedagogy). ירושלים: משרד החינוך. נדלה מהכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/tochniyot/KriaaMigdarit/Nearim.htm

קריאת רשות:

בנג'ו, א., אלחאג', ב., קוקווקא, ד., ושני, נ. (2009). פיתוח מנהיגות בקרב ילדים בעלי פוטנציאל מנהיגותי. במרכז העניינים, גליון 3. נדלה מאתר

http://ftp.beitberl.ac.il/~bbsite/edu/merkazim/tichnun_limudim/newsletter/newsletter3/topic2.htm

גרדנר, ה. (1996). פרק 2: שבע האיטילגנציות. בתוך אינטליגנציות מרבות: התיאוריה הלכה למעשה (א. צוקרמן, תרגום מאנגלית, עמודים 12-35). ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. (1098132).

מלר, צ., וגרנות, ג. (2006). נ.מ.ש. נערות מובילות שינוי - תוכנית הדרכה מחודשת לנערות. רמת-גן: שדולת הנשים בישראל ומשרד החינוך. (אין בקטלוג)

שוורץ, י. (2013). גברים (חדשים) מחנכים נערים (ישנים): דילמות בחינוך נערים לשוויון מגדרי בתיכונים בישראל במסגרת תוכנית ההתערבות נ.מ.ש. (עבודה לשם קבלת תואר 'דוקטור לפילוסופיה'). אוניברסיטת בר-אילן, למודים בין תחומיים -- התכנית ללמודי מגדר. רמת גן. (002423823) (מדעי החברה - בדלפק לפי שור.גב תשע"ה ) (עותק אלקטרוני 002424237)

 

 6. מנהיגות נוער בקהילה דיגיטלית 

קריאת חובה (1 מבין ה-2):

Cassell, J., Huffaker, D., Tversky, D., & Ferriman, K. (2006). The language of online leadership: Gender and youth engagement on the Internet. Developmental Psychology, 42(3), 436-449. (000142769)

Fertman, C. I., & van Linden, J. A. (1999). Character education: An essential ingredient for youth leadership development. NASSP Bulletin, 83, 9-15. (000128159)