פרופ' רומי שלמה 77-812-01 סוגיות במחקר 'ניהול כיתה' וזיקתם לעבודת היועץ

סוגיות במחקר 'ניהול כיתה' וזיקתם לעבודת היועץ/ מס' 77-812-01

סוג הקורס: סמינריון לתואר שני(יעוץ חינוכי),בית הספר לחינוך

שנת לימודים:   תשע"ז                    שנתי                           היקף שעות:  2 ש"ש

 

פרופ' שלמה רומי shlomo.romi@biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס: למידה של דרכי החקר של ניהול כתה וזיקת הנושא לעבודת היועץ החינוכי

 

ב. תוכן הקורס: הסמינריון יעסוק בחקר ניהול הכתה ובמרכזיות הנושא להכרת התהליכים החינוכיים בבית הספר. יידונו גישות שונות של מחקר בנושא זה ובכלל זה הקשרים עם משתנים רלבנטיים לאקלים בית הספר ולפיתוחו. כמו גם על מחקר באוכלוסיות מיוחדות אשר בניהול כתה מושכל ניתן לשלבן בצורה מוצלחת יותר במסגרות חינוכיות. דגש מיוחד יושם על הממשק האפשרי של הנושא עם היבטים שונים בעבודת היועץ החינוכי בבית הספר. יבחנו הקשיים והפתרונות במחקר ובאופן שבו יכול היועץ החינוכי להשתלב בשיפור ובקידום דרכי ניהול הכתה על ידי מחנכים ומורים מקצועיים.

 

מהלך השיעורים: הצגת הנושא ורפרטים במפגשים קבוצתיים וכן מפגשים פרטניים עם הסטודנטים

                           על  תוכנית המחקר ואופן ביצועו.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

מועדי מפגשים

פעילות  נדרשת

 הערות

  1.  

במהלך חוד' 11-12

יתקיימו מפגשים אישיים יזומים

לצורך הגדרת נושא העבודה והצהרת

 כוונות.

 

  1.  

במהלך חוד' ינואר 2017

כל משתתף יגיש הצעת מחקר עם ביבליוגרפיה ראשונית

רק לאחר אישור ההצעה ניתן יהיה לערוך את המחקר

 

  1.  

במהלך חוד' פברואר

דיון בכלי המחקר ובשיטות איסוף נתוני'

באופן קבוצתי ופרטני

  1.  

במהלך חוד' מרץ -אפריל

יתבצע אסוף הנתונים.

 

הפניה לגורמי שדה לפי הצורך

  1.  

במהלך חוד' מאי

דיון בניתוח ובעיבוד הנתונים וכן במסקנות הראשוניות

בהתאם לחומר שנאסף

  1.  

במהלך חוד' יוני

הגשת טיוטא לחלקי העבודה שנכתבו

בירור אופן הכתיבה ומבנה העבודה

  1.  

במהלך חוד' יולי

משוב, הערכה

 

  1.  

במהלך חוד' 8-9

משוב, הערכה

 

  1.  

אוקטובר 2017 /תחילת שנת תשע"ח

 

הגשת העבודה הסופית

 

 

ג. חובות הקורס:

*  השתתפות במפגשים הקבוצתיים והפרטניים.

*  הגשת 2-3 רפרטים הקשורים בנושא הסמינריון לפי לו"ז שיוצג לפני הסטודנטים.

*  בסוף השנה יגיש הסטודנט עבודה סמינריונית אישית/או בצמד שנושאה ואופן עריכתה לווה ואושר ע"י

   מרצה הסמינריון. העבודה צריכה להיות אמפירית בשדה החינוכי.

 

מרכיבי הציון הסופי:

 

הציון הסופי יורכב מהציון שינתן לעבודה הסופית ולרפרטים שיוצגו במהלך השנה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

    בוקובזה, ג' (2013). הידע הקיים על התנהגות מפריעה בקרב תלמידים במערכת החינוך. נדלה מהכתובת http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/Review-Bukobza2-Therapeutic-Interventions.pdf

טלמור, ר', רייטר, ש' ופייגן, נ' (2005). שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. דפים, 39, 34-10. (000128084)

יריב, א' (2010). מיצוב בכיתה: ניתוח תגובות מורים לבעיות התנהגות. עיון ומחקר בהכשרת מורים,  12, 28-9. (000349888)

Briesch, A. M., & Briesch, J. M. (2015). Self management interventions to reduce disruptive classroom behavior. In T. Cleary (Ed.), Self-regulated learning interventions with at-risk youth (pp. 15-43). Washington, DC: American Psychological Association. (002418621 ) (חינוך 371.90973 SEL ) (הפרק נמצא באתר הקורס)

Cohen, E. H., & Romi, S. (2010). Classroom management and discipline: A multi-method  analysis of  the way teachers, students and pre-service teachers view disturbing behavior. Educational Practice and Theory, 32, 42-69. (001201060)

Emmer, E. T., & Sabornie, E. J. (Eds.). (2015). Handbook of classroom management (2nd ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. (002426088) (חינוך 371.1024 HAN)

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (Eds.). (2006). Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues. Mahwah, NJ: Erlbaum. (001188992) (חינוך 371.1024 HAN )

Lewis, R., Romi, S., Qui, X., & Katz, Y. (2005). Teachers' classroom discipline and student misbehavior in Australia, China and Israel. Teaching and Teacher Education, 21, 729-741. (000141830)

Lewis, R., Romi, S., Katz, Y., & Qui, X. (2008). Students’ reaction to classroom discipline in Australia, Israel and China. Teaching and Teacher Education, 24, 715-724. (000141830)

Lewis, R., Romi, S., & Roache, J. (2012). Excluding Students from Classroom: Teacher Techniques that Promote Student Responsibility. Teaching and Teacher Education, 28, 870-878. (000141830)

Riley, P., Lewis, R., & Brew, C. (2010). Why did you do that? Teachers explain the use of legal aggression in the classroom. Teaching and Teacher Education, 26, 957-964. (000141830)

Romi, S., Lewis, R., & Katz, Y. (2009). Student responsibility and classroom discipline in Australia, China and Israel. Compare, 39, 439-452. (000141426)

Romi, S., Lewis, R., Roache, J., & Riley, P. (2011). The impact of teachers' aggressive management techniques on students' attitudes toward schoolwork and teachers in Australia, China, and Israel. The Journal of Educational Research, 104, 231-240. (000117513)

Romi, S., Lewis, R., & Roache, J. (2013). Classroom Management Strategies and Teachers' Coping: Inside classrooms in Australia, China, and Israel. Prospects, 43, 215-231. (000132161)

Romi, S., Lewis, R., & Salkovsky, M. (2015). Exclusion as a way of promoting student responsibility: Does the kind of misbehavior matter? The Journal of Educational Research, 108, 306-317. (000117513)

Salkovsky, M., Romi, S., & Lewis, R.  (2015). Teachers' coping styles and factors inhibiting teachers' preferred classroom management practice. Teaching and Teacher Education, 48, 56-65. (000141830)

Tauber, R. T. (2007). Classroom management: Sound theory and effective practice (4th ed). Westport, CT: Praeger. (002403186 ) (חינוך 371.1024 TAU )