רשימת הספרים החדשים שהגיעו לספריה לחינוך בחודשים יולי עד אוקטובר 2016

 

רשימת הספרים החדשים שהגיעו לספריה לחינוך

בחודשים יולי עד אוקטובר 2016

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

150.1952

 פרו.חל תשע"ו

פרויד, זיגמונד מחבר. חליפת מכתבים (1927-1939) / זיגמונד פרויד, ארנולד צווייג ; הוציא לאור - ארנסט ל' פרויד ; הקדמה תום שגב ; תרגום מגרמנית נועה קול.. תל אביב : רסלינג, [תשע"ו] 2016.   (002427155 )

150.7 גרי.מב תשע"א

גריג, ריצ'רד ג. מבוא לפסיכולוגיה / ריצ'רד ג' גריג, פיליפ ג' זימברדו ; עריכה מדעית של המהדורה העברית: רות פזי-גולדברג, רות בייט-מרום ; (תרגום: תמי דומאי).. (רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א 2010).  (001198193 )

 

362.28 להא.את תשע"ו

להאיר את הרי החושך : התנהגות אובדנית בקרב בני נוער / עורך ראשי: יוסי לוי בלז ; עורכים: ענת ברונשטיין קלומק, ירי גביעון, יוסי לוי בלז, אלן אפטר.. [להאיר את הרי החשך]. מהדורה ראשונה.. [תל אביב] : דיונון מבית פרובוק, [תשע"ו] 2016.   (002428985 )

 

362.732 ביב.חב תשע"ו

ביבי, ורד מחבר. חיבוק חזק ולא כואב : הטיפול ה'טוב דיו' בילדים המוצאים מביתם / ורד ביבי, תניה אורן-צ'יפמן, רונית בלנרו-אדיב.. [חבוק חזק ולא כואב]. תל אביב : רסלינג, [תשע"ו] 2016.   (002429784 )

 

370.1 חגי.חנ תשע"ו

חגי, אתי מחבר. חינוך מבקש משמעות : בין פסיכואנליזה לחינוך / אתי חגי.. [חנוך מבקש משמעות]. תל אביב : רסלינג, [תשע"ו] 2015.. (002429786 )

 

370.1 מיד.יד תשע"ו

מידע, ידע ודעת : הדנ"א של החינוך / עורך: שלמה בק.. [תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ו] 2016.   (002428453 )

370.9471

 סלב.לו תשע"ה

סלברג, פסי מחבר. לומדים מפינלנד : תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת / פאסי סאלברג ; מתרגמת: תמי אילון-אורטל ; עורך מדעי: נמרוד אלוני.. [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד ; [תל אביב] : מכון מופת, תשע"ה 2015..  (002399864 )

 

371.9046 רוב.הו תשע"ו

רובין, עדנה מחבר. הוראת מדעים מפעילה : טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה / עדנה רובין, ורדה בר, היידי פלביאן.. [תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ו] 2016.   (002431576 )

 

 

616.8914 בתו.הב תשע"ו

"בתוך הבועה ומחוצה לה" : תנועת הטיפול בין העולם הפנימי לבין המציאות החיצונית : יום העיון העשרים ושמונה : לקט הרצאות מימי העיון השנתיים לזכרו של צבי סטיסקין ז"ל מנכ"ל ראשון של מכון סאמיט / עורך: יוני בוגט.. ירושלים : מכון סאמיט, עמותה לשירותי טיפול שיקום פסיכוסוציאלי ורווחה, תשע"ו 2015.   (002426134 )

 

 

618.92855 פרד.אל תשע"ו

פרדניק, רות מחבר. אילמות סלקטיבית : מדריך להורים, למחנכים ולמטפלים / רות פרדניק ויואל אליצור.. [אלמות סלקטיבית]. קרית ביאליק : אח, תשע"ו 2016. (002429951 )

 

 

618.9285882 סימ.יל תשע"ו

סימן טוב, אילת מחבר. ילד במתנה או ילד בהמתנה? : מבט אל המשאבים התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם / אילת סימן טוב.. [תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ו] 2016.   (002431575 )

 

 

A070.1 לוז.כל תשע"ו

לוז, אהוד מחבר. כלים שלובים : מחשבות על ציונות ועל חינוך יהודי / מאת אהוד לוז ; עורך: דויד ברק-גורודצקי ; פתח דבר: יונתן כהן.. ירושלים : האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש מלטון ; תל אביב : מכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות, תשע"ו 2016.  (002429056 )

 

 

 

 

A077 בעי.חנ תשע"ב

בעין חינוכית : מבט תורני-חינוכי על אתגרי חיינו המתחדשים / עורך: יונה גודמן.. [בעין חנוכית]. אלקנה-רחובות : מכללת אורות ישראל, תשע"ב 2012.   (001232080 )

 

 

E092 שיל(שיל) תשע"ו

שילה, יחיאל מחבר. בנתיבי החינוך : מסע אישי ומקצועי / יחיאל שילה ; עריכה: אודי בן-סעדיה.. [בנתיבי החנוך]. [בית דגן] : מידן, תשע"ו 2016.. (002430205 )

 

E307.76 עיר.דמ תשע"ד

עיר דמוקרטית : עיר חינוך במאה ה-21 : מפת דרכים לשינוי חברתי-חינוכי-קהילתי / עורכים: רון דביר, יעל ארבל, מיכל גלבוע-אטר, יעל שורצברג.. [תל אביב] : המכון לחינוך דמוקרטי, תשע"ד 2014.   (002430208 )

 

 

E307.776  אופ

אופז, גד מחבר. מ"שיח לוחמים" אל "ארון הספרים היהודי" : דור שני ושלישי בקיבוץ בחיפוש הזהות היהודית / מאת: גד אופז ; עורכת: אביבה אופז ; פתח דבר: מוקי צור ; אחרית דבר: זוהר אופז-ליפסקי.. [ירושלים] : האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון ; [תל אביב] : מכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות, תשס"ו [תשע"ו] 2016.   (002427154 )

 

E371.1 אבי.ממ תשע"ו

אבידב, אורית מחבר. ממעוף הציפור : סיפורי התפתחות מקצועית של מורים / אורית אבידב-אונגר, יפעת אשרת-פינק.. [ממעוף הצפור]. [תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ו] 2016.   (002432444 )

 

E371.1 מתמ.בס תשע"ה

מתמחים בסיפור ובכרזה : אסופת סיפורים וכרזות של מתמחים בהוראה / עריכה: אורנה שץ-אופנהיימר, דיצה משכית, שרה זילברשטרום.. [מתמחים בספור ובכרזה]. [ירושלים] : גף הפרסומים, משרד החינוך, תשע"ה 2015-.   (002429675 )

 

E371.1 קפל.עמ תשע"ו

קפל-גרין, עדנה, 1960 מחבר. עמם ולמענם : סיפורם של מורים טובים / עדנה קפל-גרין ויהודה בר שלום.. ירושלים : כרמל, תשע"ו 2015.   (002429788 )

 

E618.928982 שטמ(שטמ) תשע"ו

שטמלר, נעה מחבר. שבויה בעצמה : מיומנה של אם / נועה שטמלר ; עורכת: דפנה שחורי.. תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, [תשע"ו] 2016.  (002429921 )

E658.46 פרו.בד תשע"ו

פרופסיה בדרך : על התהוות הייעוץ הארגוני בישראל / עורך: ישראל כ"ץ.. תל אביב : רסלינג, [תשע"ו] 2016.  (002429900 )

 
 
 

NEW BOOKS IN THE LIBRARY ARRIVED   JULY - SEPTEMBER   2016

 

 

EBOOK

Acquisition and development of Hebrew . Edited by Ruth A. Berman. [electronic Resources].  Amsterdam; John Benjamins Publishing Company, 2016.  (2433280)

 

 

155.4 HAN 2015
Handbook of child psychology and developmental science. Seventh edition / editor-in-chief, Richard M. Lerner.. Hoboken, New Jersey : Wiley, [2015]. (002412698 )


 

155.42224 SCHO a

 Schore, Allan N.   Affect regulation and the origin of the self; the neurobiology of emotional development. New-York; Psychology Pr., 2016.  (002431582)

 

 

300.72 REV 2010
The Reviewer's guide to quantitative methods in the social sciences / editors, Gregory R. Hancock, Ralph O. Mueller.. New York : Routledge, 2010.. (002384900 )
 

303.32 CHI 2014
Children's peer talk : learning from each other / edited by Asta Cekaite, Shoshana Blum-Kulka, Vibeke Grver and Eva Teubal.. Cambridge : Cambridge University Press, 2014.. (002427651 )
 

 

303.482 GLO 2004
Globalization : culture and education in the new millennium / edited by Marcelo M. Suarez-Orozco and Desiree Baolian Qin-Hilliard.. Berkeley : University of California Press, [2004]. (002425748 )
 

 

 

364.2 WEI p
Weisburd, David author. Place matters : criminology for the twenty-first century / David Weisburd [and seventeen others].. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.. (002426873 )

 

370.1 MAG s
Magrini, James M author. Social efficiency and instrumentalism in education : critical essays in ontology, phenomenology, and philosophical hermeneutics / James M. Magrini.. New York : Routledge, 2014.. (002427657 )


 

370.1 SEI e
Seidel, Jackie author. Ecological pedagogy, Buddhist pedagogy, hermeneutic pedagogy : experiments in a curriculum for miracles / Jackie Seidel & David W. Jardine.. New York : Peter Lang, [2014]. (002427670 )

 

 

370.1523 LEA 2014
Learning to learn : international perspectives from theory and practice
/ edited by Ruth Deakin Crick, Cristina Stringher and Kai Ren.. London : Routledge, 2014.. (002426945 )

 

 

370.1523 MAR n
Marton, Ference author. Necessary conditions of learning / Ference Marton.. New York : Routledge, 2015.. (002426947 )

370.72 BEY 2011
Beyond binaries in education research / edited by Warren Midgley [and three others].. New York : Routledge, 2011.. (002426948 )

 


 

370.92 SWE(JAN) p
Janak, Edward A., 1970- author. Politics, disability, and education reform in the South : the work of John Eldred Swearingen / Edward Janak.. New York : Palgrave Macmillan, 2014.  (002425548 )


 

 

370.971409 CUR r
Curtis, Bruce, 1950- author. Ruling by schooling Quebec : conquest to liberal governmentality : a historical sociology / Bruce Curtis.. Toronto : University of Toronto Press, 2012.. (002425574 )

 

 

370.973 BAB c
Babbage, Keen J. author. Can schools survive? : questions to ask, actions to take / Keen Babbage.. Lanham : Rowman & Littlefield, [2014]. (002425596 )

 


 

371.001 HIN l
Hinchliffe, Geoffrey author. Liberty and education : a civic republican approach / Geoffrey Hinchliffe.. London : Routledge, 2015.. (002427661 )
 

 

 

371.102 COL s
Collins, Justin, 1984- author. Student engagement in today's learning environments : engaging the missing catalyst of lasting instructional reform / Justin Collins.. Lanham : Rowman & Littlefield Education, [2014]. (002425940 )


 

 

371.102 EVE p
Evelein, Frits G author. Practicing core reflection : activities and lessons for teaching and learning from within / Frits G. Evelein and Fred A.J. Korthagen.. New York, NY : Routledge, 2015.. (002425938 )


 

371.102 GOT e
Gottlieb, Derek author. Education reform and the concept of good teaching / Derek Gottlieb.. New York : Routledge, 2015.. (002425864 )

 


 

371.1072 HAN 2016
Handbook of research on teaching / edited by Drew H. Gitomer and Courtney A. Bell.. Fifth edition.. Washington, DC : AERA, American Educational Research Association, [2016]. (002429647 )


 

371.334 CON d
Conole, Gráinne author. Designing for learning in an open world / Grainne Conole ; foreword by J. Michael Spector.. New York : Springer, [2013]. (002427663 )


 

371.334 FRE e
Freitas, Sara de author. Education in computer generated environments / Sara de Freitas.. New York : Routledge, 2014.. (002427665 )

 


 

371.334 HEW s
Hew, Khe Foon author. Student participation in online discussions : challenges, solutions, and future research / Khe Foon Hew, Wing Sum Cheung.. New York : Springer, [2012].. (002426943 )

371.3344678 MIT r
Mitsikopoulou, Bessie author. Rethinking online education : media, ideologies, and identities / Bessie Mitsikopoulou.. Boulder : Paradigm Publishers, [2013]. (002426941 )

 

 

371.39 IMP 2015
Implementation and critical assessment of the flipped classroom experience / [edited by] Abigail G. Scheg, Elizabeth City State University, USA.. Hershey, PA : Information Science Reference, 2015.. (002425942 )

 

 

371.8220975 GOL e
Gold, David, 1966- author. Educating the new Southern woman : speech, writing, and race at the public women's colleges, 1884-1945 / David Gold, Catherine L Hobbs.. Carbondale : Southern Illinois University Press, [2014]. (002425589 )
 

371.82996073 JEN u11
Jenkins, William L., 1943- author. Understanding and educating African-American children / by William L. Jenkins.. Elventh edition.. St. Louis, Missouri : William Jenkins Enterprise, 2002.. (002424713 )

 

371.9046 BAU i
Bauer, Anne M author. Inclusive classrooms : video cases on CD-ROM ; activity and learning guide [to accompany Teaching special students in general education classrooms, sixth edition] / prepared by Anne M. Bauer, Stephen Kroeger.. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill Prentice Hall, [2004].. (002424749 )


 

372.21 INT 2013
International perspectives on transition to school : reconceptualising beliefs, policy and practice / edited by Kay Margetts and Anna Kienig.. London : Routledge, 2013.. (002426938 )

 

 

372.5  YEN v

Yenawine, Philip .   Visual thinking strategies; using art to deepen learning across school discipline.  Cambridge, Massachusetts; Harvard Education Pr., 2014.  (002431139)

 

 

372.6 VAS n10
Vasquez, Vivian Maria author. Negotiating critical literacies with young children / Vivian Maria Vasquez.. 10th anniversary edition. New York : Routledge, 2014.. (002427659 )

 

372.85 ESP e
Espinoza, G. Antonio, 1970- author. Education and the state in modern Peru : primary schooling in Lima, 1821-c. 1921 / G. Antonio Espinoza.. New York, NY : Palgrave Macmillan, 2013. (002425581 )

 

 

372.87 CAM m3
Campbell, Patricia Shehan author. Music in childhood : from preschool through the elementary grades / Patricia Shehan Campbell, Carol Scott-Kassner ; motivation and management (chapter 11) and technology for music instruction (chapter 17) by Kirk Kassner.. Third enhanced edition. Boston, MA : Schirmer Books, [2010]. (002429974 )

 

373.73 GEI h
Geiger, Roger L., 1943- author. The history of American higher education : learning and culture from the founding to world war ii / Roger L. Geiger.. Princeton : Princeton University Press, [2015]. (002425594 )

 


 

375.001 REA 2015
The "Reason" of schooling : historicizing curriculum studies, pedagogy, and teacher education / edited by Thomas S. Popkewitz.. New York : Routledge, 2015.. (002426944 )


 

378.121 BAL t
Baldwin, Roger G author. Teaching without tenure : policies and practices for a new era / Roger G. Baldwin, Jay L. Chronister.. Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 2001.. (002424752 )

 


 

378.17344678 CON 2015
Constructivism reconsidered in the age of social media / Chris Stabile, Jeff Ershler, editors.. San Francisco : Jossey-Bass, 2015. (002425470 )

 

 

 

378.199 INT 2014
Interdisciplinarity : its role in a discipline-based academy / a report by the Task Force of the American Political Science Association ; John H. Aldrich (Chair) ; in collaboration with Lisa Anderson [and 6 others] ; with the assistance of Meredith Barthelemy [and 3 others].. New York, NY : Oxford University Press, [2014]. (002426946 )

 

378.3 FUL 2010
Fulbright ripple effect on international education : looking ahead from a Romanian & American perspective / editors Remus Pricopie, Dorina Gutu, Mihai Moroiu.. [Bucharest] : Comunicare.ro, [2010].. (002424750 )


 

378.4 DOB h
Dobbins, Michael, 1975- author. Higher education governance and policy change in Western Europe : international challenges to historical institutions / Michael Dobbins, Christoph Knill.. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014.. (002425579 )
 

379.28 RED 2014
Redefining religious education : spirituality for human flourishing / edited by Scherto R. Gill and Garrett Thomson.. New York : Palgrave Macmillan, 2014.. (002427680 )

 


 

379.42 MAC-QUE r
McQueen, Hilary author. Roles, rights, and responsibilities in UK education : tensions and inequalities / Hilary McQueen.. New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014.. (002425863 )

 


 

401.4  KRI c3

Krippendorff, Klaus . Content analysis; an introduction to its methodology. 3rd ed. London; Sage, 2013.  (002431138)

 

 

507.1 PRO 2011
The Professional knowledge base of science teaching / Deborah Corrigan, Justin Dillon, Richard Gunstone, editors.. Dordrecht : Springer, [2011].. (002431133 )

 


 

616.89156  PAT

Patterns in interpersonal interactions; inviting relational understandings for therapeutic change. Edited by Kari Tomm.  New-York; Routledge, 2014.(002431131)

 

 

A814 HOL a
Holzer, Elie author. Attuned learning : rabbinic texts on habits of the heart in learning interactions / Elie Holzer.. Boston : Academic Studies Press, 2016.. (002426764 )

 

 

E305.2350956  HAR-FIS g

Harel-Fisch, Yossi. (author).  Growing up in the Middle East; the daily lives and well-being of Israeli and Palestinian youth. By Y. Harel-Fisch, Ziad Abdeen and Miriam Navot.  New-York; Nova Publishers, 2016.  (002432467)

 

 

 

עבודות לתואר שני ושלישי

 

152.4 הופ.קש תשע"ו

הופמן, תמיר.  THE2. הקשר בין הסדרה רגשית בקונפליקט בין-זוגי לבין הסדרה רגשית בקונפליקט בין-קבוצתי . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016.. (002432471 )

 

155.412142 ארז.קש תשע"ו

ארז-שידלוב, איתמר, THE3. הקשר בין תפיסת מקצוע מגדרית ויכולת לרוטציה מנטלית. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך,תשע"ו 2015.. (002427858 )

 

155.5 בן-אלי.קש תשע"ה

בן-אליעזר, קלודין, THE2. הקשר בין איכות החיים, תחושת השייכות ומעורבות בקהילה לבין הדימוי העצמי של בני נוער . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך,  תשע"ה 2015.. (002429286 )

 

155.646 עמר.קש תשע"ו

עֹמר, כרמית ,.THE2. הקשר בין דמיון פנים בין הורים לילדיהם, לבין השקעה הורית ואיכות הקשר ביניהם . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך,  תשע"ו 2016. (002431298 )

 

306.8743 סלי.קש תשע"ו

סלינס, שני,  THE2. הקשר בין השכלת האם לאיכות התקשורת הרגשית של אימהות, וליכולת הבעה רגשית של ילדיהן בגיל הגן כפי שבאה לידי ביטוי באופן מילולי, בציור, ובהבנה של מבעי פנים מאוירים . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2015.. (002428408 )

 

362.712 שי.נוכ תשע"ד

שי, מורן,. THE2. נוכחות חבר והתמודדות במצב לחץ בזמן פרידה מהורה, בקרב פעוטות במעונות-יום . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ד 2014. (002428624 )

 

371.3 ברו.הש תשע"ו

ברודר, רונית, THE3. השפעת השיח הכיתתי בשתי שיטות הוראה (פרונטלית ובקהילות למידה) על הישגי התלמידים, תפיסת הסביבה הלימודית, מטרות הישג אישיות ותחושת השתייכות בית ספרית של תלמידים בחטיבת הביניים . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016.. (002431498 )

 

371.9019 שרק.הב תשע"ו

שרקיה-שמליה, אסמא,. THE2. הבנת מטפורות מילוליות וחזותיות בקרב ילדים לקויי למידה והקשר ליכולת מילולית ולא מילולית . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016.. (002432378 )

 

372.7044 שבת.קש תשע"ו

שבתי, גלית מחבר. THE3. הקשר בין ניתוח סיטואציות פדגוגיות מצולמות ובין הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016. (002432002 )

 

571.7507 מור.תר תשע"ו

מור בר-יוסף, מוריה, THE3 . תרומתן של הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לחשיבה מערכתית לתפיסת הרעיון המרכזי בביולוגיה 'הומאוסטזיס' . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2015.. (002431483 )

 

616.8553 ריכ.הא תשע"ו

ריכלסון, שיר, THE2. האם קוראים עם דיסלקציה סובלים מלקות בהבנת הנקרא מעבר ללקות שלהם בקריאה? יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה אצל קוראים עם דיסלקציה . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך,  תשע"ו 2016.. (002429890 )

 

616.85882 סבן.עב תשע"ו

סבן-בצלאל, רונית,  THE3. עיבוד המיספרי של דו משמעות פיגורטיבית אצל מבוגרים בספקטרום האוטיסטי וחולים בסכיזופרניה . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך,  תשע"ו 2016.. (002432180 )

 

618.9285882 אסט.פת תשע"ו

אסטרוגו, יעל,  THE2. פיתוח שיח חברתי בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מוגבלת בזיקה לתפקודים הניהוליים . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך,  תשע"ו 2016.  (002431364 )

 

618.9285882 בר-יהו.מא תשע"ו

בר יהודה, שחר,  THE2. מאפייני ההבעה הרגשית של ילדים המצויים על הרצף האוטיסטי עם יכולת מילולית מצומצמת בעת אינטראקציה במטלת שיתוף פעולה. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016.. (002431958 )

 

618.9285882 לבל.מא תשע"ו

לבל, גלי, THE2. מאפיינים של שיתוף פעולה בין צוותים חינוכיים ובין צוותים טיפוליים בגני תקשורת עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי : חקר מקרה. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016.. (002429517 )

 

(63)‏E982.1 אלמ.סו תשע"ו

אלמו, אביבה, THE2. סוציאליזציה וזהות נשית של בנות יוצאות אתיופיה בוגרות אולפנה בישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016.. (002428522 )

 

B45 לוי.הב תשע"ו

לוי-שמעון, שני . THE3. היבטים מילוניים והתפתחותיים של א' וה' כאותיות שורש במערכת הפועל בעברית : מחקר פסיכולינגוויסטי. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך,  תשע"ו 2016.. (002431993 )

 

E362.712 ארד.יד תשע"ו

ארד-טורחנסקי, אילת,  THE2. ידע הורי ותפיסה הורית על איכות מעונות יום בישראל : האם ניתן לחולל שינוי?. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016.. (002429296 )

 

E362.712 לוי.קש תשע"ו

לוי, אורי, THE2. הקשר בין המיצב הסוציו-אקונומי של האזור בו נמצא מעון-היום ומשתנים דמוגרפיים של הורי הילדים המתחנכים במעון לבין איכות המעון . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך,  תשע"ו 2016.. (002431938 )

 

E371.26 בסת.הב תשע"ו

בסתנאי-חלפון, אדוה, THE2. הבדלים בתפקוד בתי ספר בשנים שבהן מתקיים מבחן מיצ"ב פנימי וחיצוני . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך,  תשע"ו 2016.. (002432406 )

 

E371.334 טרכ.מה תשע"ו

טרכטמן, גלית, THE2 . מהו שעור טוב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1? : מאפייני הוראה ולמידה מיטבית על פי מורים, תלמידים וניתוח שעורים מתוקשבים בחטיבת הביניים . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ו 2015. . (002427753 )

 

E379.26 דדו.מד תשע"ו

דדון-גולן, זהורית, THE3. מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ו 2016.. (002431974 )

 

E741.6 יפת.סמ תשע"ו

יפתח, גבע, THE2. סמלי בתי ספר כמשקפים מדיניות מוצהרת ומדיניות בפועל: תפיסות מנהלים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ו 2016.. (002429512 )

 

371.9  MAN s

Mannes, Adina  THE3  .The self perceived professional identity of EFL (English as a foreigh language) Israeli teachers.

 רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, 2014  (2433192)

 

371.94  FEL e

Feldman, Niv.  . THE3. Exploring the professional learning community in special education schools serving pupils with autism.

רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, 2016.  (2429697)

 

618.92855  KLU e

Klung, Tamar. THE2.   The effects of intervention for classification on classification, verbal conceptualization and analogical reasoning in children with developmental and language delays

רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, 2016.  (2431858)