פרופ' צוריאל דוד 77-892-01 שיטות באבחון דינמי

   שם ומספר הקורס:  77-892 סמינריון: שיטות באבחון דינמי

סוג הקורס: סמינריון (קבוצה 01)

שנת לימודים:  תשע"ז                   סמסטר:  א-ב                           היקף שעות: 2

 אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס (מטרות על ):

 • הבנת תיאוריות ושאלות יסוד של האבחון הדינמי
 •  הבנת תיאוריות ומושגי יסוד של אבחון דינמי לעומת אבחון סטטי  
 • הבנת הקשר בין תהליכי חשיבה להתנהגות גלויה
 • הבנת הקשר בין גורמים קוגניטיביים לגורמים רגשיים ומוטיבציוניים
 • הבנת בעיות במתודולוגיה המחקרית
 • הבנת תהליכי עיבוד הנתונים ושיטות סטטיסטיות
 • כתיבה מדעית של מחקר פסיכולוגי-חינוכי

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 • קריאה ביקורתית של מקורות בנושא המחקר
 • בניית בעיית המחקר
 • כתיבת הצעת מחקר (הקדמה, מטרות, רקע תאורטי ומחקרי, השערות, מערך מחקרי ושיטות ניתוח נתונים)
 • אסוף נתונים בהתאם להצעת המחקר וקידוד הנתונים
 • ניתוח הנתונים בהתאמה להשערות ושימוש בשיטות סטטיסטיות תואמות
 • כתיבה מדעית של העבודה

    מהלך השיעורים:

 • שיעורים פרונטליים
 • דיון קבוצתי
 • תצפיות והדגמות של אבחון דינמי
 • מרצים אורחים בנושאים הקשורים לאבחון הדינמי

 

חובות הקורס:

 • השתתפות בשיעורים
 • הגשת הצעת מחקר
 • אסוף נתונים
 • ניתוח נתונים בשיטת SPSS
 • הגשת עבודה סופית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

·       עבודה סופית (100%)

   

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

בקורת על אבחון סטטי ומאפייני האבחון הדינמי

1+4

2

סוללת LPAD של פוירשטיין

1+7

3

תיאוריות ויגוצקי

1+7

4

תיאוריות פוירשטיין

1+7+8

5

מבחן זכרון עבודה לילדים CWM

5+6

6

מבחן זכרון עבודה מרחבי לילדים CSWM

5+6

7

The Seria-Think Instrument-Revised

10

8

תצפית בהתערבות דינמית ודיון כתתי

 

9

תצפית בהתערבות דינמית ודיון כתתי

 

10

מערכי מחקר ניסויים וקורלטיביים-1

מצגת

11

מערכי מחקר ניסויים וקורלטיביים-2

מצגת

12

בנית הצעת מחקר-1

9

13

בנית הצעת מחקר-2

9

14

משתנים במחקר: בלתי תלויים, תלויים, מתווכים, מפוקחים, מספיקים, הכרחיים

 

15

קידוד נתונים

מצגת

16

שיטות סטטיסטיות לניתוח נתונים

מצגת

17

גורמים רגשיים ומוטיבציוניים

מצגת

18

Video—The Mind of a Child

 

19

פונקציות קוגניטיביות לקויות

1

20

פונקציות קוגניטיביות לקויות

1

21

 

 

22

כתיבה מדעית

2+3+מצגת

23

כתיבה מדעית

2+3+מצגת

24

כתיבה מדעית

2+3+מצגת

25

הצגת תוצאות מחקר ודיון

 

26

הצגת תוצאות מחקר ודיון

 

27

הצגת תוצאות מחקר ודיון

 

28

הצגת תוצאות מחקר ודיון

 

 

 

 

    ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

 

1. צוריאל, ד' (1998)  השתנות שכלית: אבחון דינמי של יכולת הלמידה. תל אביב: ספרית פועלים. (000381297) (חינוך 370.1523 צור)

2. קניאל, ש' (1997). כתיבת עבודות מחקר בחנוך הגבוה. תל אביב: דקל. (000326603) (חינוך 378.242 קני.)

 

3. American Psychological Association (2010). Publication manual (6th ed.). Washington, DC: Author. (001191174) (חינוך 808.02 PUB )

4. Haywood, H. C., & Lidz, C. S. (2007). Dynamic assessment in practice: Clinical and educational applications. New York: Cambridge University Press. (אין בבר אילן)

5. Baddeley, A.  (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1-29. (000129975)

6. Soderqvist, S., & Nutley, S. B. (2015). Working memory: Training is associated with long term attainments in math and reading. Frontiers in Psychology, 6.  doi:10.3389/fpsyg.2015.01711  (002430863)

7. Tzuriel, D. (2001). Dynamic assessment of young children. New York: Kluwer Academic/Plenum. (000494254)

8. Tzuriel, D. (2000). Dynamic assessment of young children: Educational and intervention perspectives. Educational Psychology Review, 12, 385-435. (000445111)

9. Tzuriel, D. & Egozi, G. (2010). Gender differences in spatial ability of young children: The effects of training and processing strategies. Child Development, 81, 1417-1430. (000140509)

10. Tzuriel, D. (2000). The Seria-Think instrument: Development of a dynamic test for young children. School Psychology International, 21, 177-194. ( 001103870)