ד"ר קסירר ענת 77-411-01 הילד עם האוטיזם

 

הילד עם האוטיזם

77-411-01

ד"ר ענת קסירר

סוג הקורס: סדנא

שנת לימודים: תשע"ז                    סמסטר: א                         היקף שעות: 2 ש"ש 

 

תיאור כללי של מטרות הקורס

הכשרה עיונית ומעשית לעבודה עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי. הכרת המאפיינים, מגוון שיטות ודרכי התערבות וטיפול המקובלות בעבודה עם התלמידים בספקטרום.

הקורס יתמקד הנושאים הבאים:

  1. אוטיזם –אטיולוגיה והגדרות
  2. התפתחות רגשית חברתית תקינה \ התפתחות רגשית חברתית באוטיזם
  3. מאפיינים קוגניטיביים
  4. גורמים ואבחון
  5. התמודדות הורים לילד בספקטרום
  6. שיטות טיפול
  7. דרכי התערבות ותהליכי למידה בקרב תלמידים עם אוטיזם

במהלך הקורס הסטודנטים יתבקשו להציג מקרים ולנתח אותם על פי מאפיינים שילמדו ולהציע שיטות טיפול.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

אוטיזם – אטיולוגיה ומאפיינים

DSM-V

3

התפתחות רגשית חברתית תקינה

בהתאם  לביבליוגרפיה

4

התפתחות רגשית חברתית באוטיזם

בהתאם  לביבליוגרפיה

5-6

מאפיינים קוגניטיביים ToM, קוהרנטיות מרכזית, תפקודים ניהוליים

בהתאם  לביבליוגרפיה

7

גורמים ואבחון

 

8

התמודדות הורים עם ילד בספקטרום

 

9

שיטות טיפול

TEACCH, ABA

בהתאם  לביבליוגרפיה

10

שיטות טיפול

Greenspan, CBT

בהתאם  לביבליוגרפיה

11-13

בניית תוכנית אישית לתלמידים עם אוטיזם פרופיל לימודי ,חברתי ודרכי עבודה בכיתה  

בהתאם  לביבליוגרפיה

14

סיכום

 

 

 

דרכי הוראה-למידה

הוראה פרונטאלית

סרטים

למידה פעילה בקבוצות דיונים וניתוחי מקרה

שימוש במצגות ובאתרי אינטרנט

חובות הסטודנטים ושקלול ציון

חובת נוכחות

הגשת תרגיל. מהווה 10% מהציון

 

מרכיבי הציון הסופי

הגשת תרגיל 10%; ציון במבחן 90%

 

ביבליוגרפיה

אטווד, ט. (2006). תסמונת אספרגר: מדריך להורים ולאנשי מקצוע. קרית ביאליק: אח. (001108696) (חינוך 616.858832 אטו)

באומינגר, נ., אגם, ג. וקמחי, י. (2007). שלוב חנוכי  וחברתי אצל ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. בתוך ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר (עורכים),  שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. (עמ' 497-461). חיפה: אחוה. ( 001167824)

גמליאל, י. וירמיה, נ. (2008). מדדים לאיתור ואבחון הפרעות ברצף האוטיזם בשנים הראשונות לחיים. פסיכו-אקטואליה, יוני, 52-42. (001215304)

יודפת, ע. (2011). אבחון יתר של אוטיזם בישראל: גורמים ומשמעויות. פסיכו אקטואליה, יולי,
51-48. (002373392)

כשר, א. ומלכסון, ש. (2003). אוטיזם ופרגמאטיקה של השפה. ד"ש: דיבור שפה שמיעה, 25,
126-109. (001103124)

לוינגר, ס. (2010). תיקשורת: טיפול בילדים עם בעיות תקשורת בגילאי בית הספר היסודי. קרית ביאליק: אח. (001192429) (חינוך 618.9285 תקש)

מישורי, ע. (2011). סגנונות התמודדות כדרך ביטוי לאתגר ההורות לבוגרים עם אוטיזם. שבילי מחקר, 17, 94-85. (002373167)

צחור, ד. (2008). עקב בצד אגודל: גישות טיפוליות לאוטיזם. מגזין הרופאים בישראל, 20, 39-34. (001224030)

צחור, ד. (2009). האם יש יותר אוטיסטים והאם אוטיזם היא מחלה נוירולוגית? נוירולוגיה, 11,
58-52. (002373364)

פרית', א. (1997). אוטיזם: פשר החידה. תל אביב: ספרית הפועלים. (000337785) (חינוך  618.928982 פרי.או )

 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-V (5th ed.). Washington, DC: Author. (002366043) (חינוך 616.89 DIA )

Bauminger, Z. N. (2013). Social and academic abilities in children with high-functioning autism spectrum disorders. New York: Guilford. Chapters 1-2. (002363397) (חינוך 371.94 BAU-ZVI s)

Bauminger, N., & Kasari, C. (2000). Loneliness and friendship in high functioning children with autism. Child Development, 71, 447-456. (000140509)

Happe, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 5-25. (000154960)

Happe, F. (1993). Communicative competence and theory of mind in autism: A test of relevance theory. Cognition, 48, 101-119. (000140978)

Hill, E. L. (2004). Executive dysfunction in autism. TRENDS in Cognitive Sciences, 8(1), 26-32. (000582144)

Scheern, A. M., de Rosnay, M., Koot, H. M., & Begeer, S. (2013). Rethinking theory of mind in high-functioning autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 628-635. (000154989)

Walton, K. M., & Ingersoll, B. R. (2013). Improving social skills in adolescents and adults with autism and severe to profound intellectual disability: A review of the literature. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(3), 594-615. (000154960)