ד"ר חלמיש ורד 77-898-01 קשיים רצויים ולא רצויים בלמידה ובהוראה

                                  קשיים רצויים ולא רצויים בלמידה ובהוראה

77-898

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים:  תשע"ז                    סמסטר:        שנתי                  היקף שעות:  2 ש"ש

שם המרצה: ד"ר ורד חלמיש

 

א. מטרות הקורס:

  1. הכרת הספרות העוסקת בהשפעתם הרצויה והלא רצויה של קשיים בלמידה על תוצרי הלמידה.

 

  1. התנסות בביצוע מחקר על כל שלביו, בהיקף מצומצם יחסית ובמסגרת תומכת, אשר יבחן את השפעתם של קשיים בלמידה על תוצרי הלמידה.

 

ב. תוכן הקורס:

המחקר מציע שפעמים רבות, דווקא אסטרטגיות למידה שמקשות על הלומד ומאטות את תהליך הלמידה הראשוני, מובילות בסופו של דבר לזיכרון טוב יותר לחומר הנלמד ולביצועים גבוהים יותר. אולם לא כל קושי מקדם למידה וישנם "קשיים" שמקדמים למידה במצבים מסוימים ולא במצבים אחרים. במסגרת הסמינריון נכיר "קשיים" כאלו, וננסה להבין הם רצויים ללמידה ומתי הם לא רצויים, ולמה. תחילה נכיר את הספרות הרלוונטית, והסטודנטים יתבקשו להציג סוגיות מרכזיות בכיתה במסגרת רפרטים. בהמשך הסטודנטים יפתחו רעיונות למחקר בנושא ויבצעו אותם. בסיום הקורס הסטודנטים יציגו את ממצאי מחקרם בכיתה ויכתבו עבודה סמינריונית בנושא.

    מהלך השיעורים: הרצאות, דיונים, רפרטים, מפגשים אישיים והנחיה פרטנית.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

           סמסטר א:

מס' השיעור

נושא השיעור

1

פתיחה, הצגת נושא הקורס ומבנה הקורס

2-3

רקע תיאורטי: על קשיים רצויים ולא רצויים בלמידה ובהוראה

4-6

רפרטים של סטודנטים להצגת מחקרים מרכזיים

7-8

דיון בנושאים אפשריים לעבודות המחקר

9-11

מפגשים אישיים לגיבוש שאלת המחקר ושיטת המחקר

12

הנחיות לכתיבת פרק המבוא והשיטה

13-14

כתיבת פרק המבוא והשיטה

 

 

 סמסטר ב:

מס' השיעור

נושא השיעור

1-4

איסוף הנתונים על ידי הסטודנטים

5

הנחיות לקידוד הנתונים, ניתוח הנתונים וכתיבת פרק התוצאות

6-8

מפגשים אישיים לסיוע בעיבוד הנתונים

9

כתיבת פרק התוצאות

10-12

רפרטים של סטודנטים להצגת תוצאות המחקר ודיון בתוצאות

13

הנחיות לכתיבת פרק הדיון

14

כתיבת פרק הדיון

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: מחקר כמותי בסיסי / SPSS

 

 חובות / דרישות / מטלות: נוכחות פעילה בשיעורים, קריאת ספרות רלוונטית, הצגת שני רפרטים בכיתה, הגשת עבודה סמינריונית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

  1. הצגת שני רפרטים בכיתה 20%
  2. הגשת הצעת מחקר 20%
  3. הגשת עבודה סמינריונית 60%

 

ד. ביבליוגרפיה: תנתן בהתאם לנושא המחקר הנבחר.