ד"ר כץ אור 77-825-01 תפיסת פנים בקרב אוכלוסייה בהתפתחות תקינה ובקרב אוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי

                       

תפיסת פנים בקרב אוכלוסייה בהתפתחות תקינה ובקרב אוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי

77-825-01

מיועד לסטודנטים לתואר שני בחינוך

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ז          סמסטר: ב'

היקף שעות: 28 שעות

 

א. מטרות הקורס

מטרת על:

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע בתיאוריות ובשיטות מחקר העוסקות בתפיסה ובזיהוי של פנים, כדוגמא לתהליך קוגניטיבי מורכב, וכך להשוואת את התהליכים המתרחשים בקרב אוכלוסייה בהתפתחות תקינה ובקרב אוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי.

 

מטרות ספציפיות:

הסטודנטים ילמדו את התפתחות זיהוי הפנים מינקות עד בגרות, תוך שימת דגש לייחודיותו של תהליך זיהוי זה. כמו כן, תושווה התפתחות זיהוי הפנים באוכלוסייה בהתפתחות תקינה להתפתחותה באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי. הסטודנטים יזהו את ההבדלים בין האוכלוסיות מבחינת תהליכי העיבוד, חשיבות הקשב וחשיבות הניסיון והחשיפה לפנים.

 

ב. תוכן הקורס

בקורס יוצגו מספר מודלים קוגניטיביים לזיהוי פנים. יובהר ייחודיותו של תהליך זיהוי הפנים בהשוואה לתהליכי זיהוי אחרים ותוצגנה תופעות הייחודיות לזיהוי פנים כדוגמת נטיית הגזע ותופעת ההיפוך. נעסוק באטרקטיביות וכן בהתפתחות זיהוי הפנים מינקות ועד הבגרות. בנוסף, נשווה את תהליכי זיהוי הפנים באוכלוסייה התקינה לתהליכי זיהוי הפנים באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי תוך שימת דגש על תהליכי עיבוד הוליסטיים וקונפיגוראליים, עיבוד תווי הפנים, וחשיבות הקשב במטלות הזיהוי.

 

מהלך השיעורים: בשיעורים יוסברו בתחילה המודלים התיאורטיים לזיהוי פנים, לאחר מכן נעסוק בייחודיות התהליך ותוצגנה תופעות ייחודיות. ולבסוף נעסוק בהשוואת תהליכי עיבוד הפנים בין אוכלוסייה בהתפתחות תקינה לבין אוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

1

המודל של ברוס ויאנג לזיהוי פנים (Bruce & Young, 1986)

2-3

המרחב הרב ממדי לזיהוי פנים (Valentine, 1991)

4

תהליכים הוליסטיים ורכיביים לזיהוי פנים

5

תופעת ההיפוך בזיהוי פנים

6

נטיית הגזע

7

התפתחות זיהוי הפנים; מינקות ועד בגרות

8

אטרקטיביות הפנים

9

תפקוד קוגניטיבי באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי

10

זיהוי פנים באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי

11

תופעת ההיפוך באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי

12

נטיית הגזע באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי

13

אטרקטיביות הפנים באוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם:

אין

חובות / דרישות / מטלות:

מבחן ומטלה.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

מבחן מסכם (90% מהציון הסופי)

מטלה על מאמר (10% מהציון הסופי)

 

ד. ביבליוגרפיה:

Bruce, V., & Young, A. W. (1986). Understanding face recognition. British Journal of Psychology, 77, 305-327. (000137342)

Catz, O., Kampf, M., Babkoff, H., & Nachson, I. (2009). From theory to implementation: Building a multidimensional space for face recognition. Acta Psychologica, 131, 143-152. (000581163)

Chiroro, P., & Valentine, T. (1995). An investigation of the contact hypothesis of the own-race bias in face recognition. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 48, 879-894. (001115388)

Da Fonseca, D., Santos, A., Rosset, D., & Deruelle, C. (2011). The “beauty is good” for children with autism spectrum disorders too. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 299-304. (001129053)

Greimel, E., Schulte-Rüther, M., Kamp-Becker, I., Remschmidt, H., Herpertz-Dahlmann, B., & Konrad, K. (2014). Impairment in face processing in autism spectrum disorder: A developmental perspective. Journal of Neural Transmission, 121(9), 1171-1181. (000438666)

Hedley, D., Brewer, N., & Young, R. (2015). The effect of inversion on face recognition in adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 1368-1379. (000154960)

Papesh, M. H. & Goldinger, S. D. (2010). A multidimensional scaling analysis of own- and cross-race face spaces. Cognition, 116, 283-288. (000140978)

Rajendran, G., & Mitchell, P. (2007). Cognitive theories of autism. Developmental Review, 27, 224-260. (000581651)

Rhodes, G., Ewing, L., Hayward, W. G., Maurer, D., Mondloch, C. J., & Tanaka, J. W. (2009). Contact and other-race effects in configural and component processing of faces. British Journal of Psychology, 100, 717-728. (00137342)

Saumier, D., Arguin, M., & Lassonde, M. (2001). Prosopagnosia: A case study involving problems in processing configural information. Brain and Cognition, 46, 255-259. (000180061)

Valentine, T. (1991). A unified account of the effects of distinctiveness, inversion, and race in face recognition. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 43A, 161-204. (001115388)

Weigelt, S., Koldewyn, K., & Kanwisher, N. (2013). Face recognition deficits in autism spectrum disorders are both domain specific and process specific. PLoS ONE, 8. (001203857)

 

ספרות בחירה

Bar-Haim, Y., Ziv, T., Lamy, D., & Hodes, R. M. (2006). Nature and nurture in own-race face processing. Psychological Science, 17, 159-163. (001188717)

Bauminger, N. (2013). Social and academic abilities in children with high-functioning autism spectrum disorders. New York: Guilford. (002363397) (חינוך 371.94 BAU-ZVI)

Brace, N. A., Hole, G. J., Kemp, R. I., Pike, G. E., Van-Duuren, M., & Norgate, L. (2001). Developmental changes in the effect of inversion: Using a picture book to investigate face recognition. Perception, 30, 85-94. (002419446)

Bronstad, P. M., Langlois, J. H., & Russell, R. (2008). Computational models of facial attractiveness judgments. Perception, 37, 126-142. (002419446)

Catz, O., Kampf, M., Nachson, I., & Babkoff, H. (2011). Recognition, classification and inversion of faces in the multidimensional space. In T. Barbu (Ed.), Face analysis: Modeling and recognition systems. Rijeka, Croatia: InTech, Open Access Publisher. Retrieved from http://www.intechopen.com/books/face-analysis-modeling-and-recognition-systems/recognition-classification-and-inversion-of-faces-in-the-multidimensional-space

Coetzee, V., Greeff, J. M., Stephen, I. D., & Perrett, D. I. (2014). Cross-cultural agreement in facial attractiveness preferences: The role of ethnicity and gender. PLoS ONE, 9. (001203857)

Diamond, R., & Carey, S. (1986). Why faces are and are not special: An effect of expertise. Journal of Experimental Psychology: General, 115, 107-117. (000117621)

Fisher, N., & Happé, F. (2005). A training study of theory of mind and executive function in children with autistic spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35, 757-771. (000154960)

Furl, N., Phillips, P. J., & O’Toole, A. J. (2002). Face recognition algorithms and the other-race effect: Computational mechanisms for a developmental contact hypothesis. Cognitive Science, 26, 797-815. (000212170)

Golarai, G., Grill-Spector, K., & Reiss, A. L. (2006). Autism and the development of face processing. Clinical Neuroscience Research, 6, 145-160. (000582442)

Kenworthy, L., Yerys, B., Anthony, L., & Wallace, G. (2008). Understanding executive control in autism spectrum disorders in the lab and in the real world. Neuropsychology Review, 18, 320-338. (000487204)

Langlois, J. H., & Roggman, L. A. (1990). Attractive faces are only average. Psychological Science, 1, 115-121. (001188717)

Maurer, D., Le Grand, R., & Mondloch, C. J. (2002). The many faces of configural processing. Trends in Cognitive Sciences, 6, 255-260. (000582144)

Michel, C., Caldara, R., & Rossion, B. (2006). Same-race faces are perceived more holistically than other-race faces. Visual Cognition, 14, 55-73. (001226246)

Rhodes, G., Lee, K., Palermo, R., Weiss, M., Yoshikawa, S., Clissa, P., Williams, T., … Jeffery, L. (2005). Attractiveness of own-race, other-race, and mixed-race faces. Perception, 34, 319-340. (002419446)

Richler, J. J., & Gauthier, I. (2014). A meta-analysis and review of holistic face processing. Psychological Bulletin, 140, 1281-1302. (000132182)

Rossion, B. (2013). The composite face illusion: A whole window into our understanding of holistic face perception. Visual Cognition, 21, 139-253. (001226246)

Schwarzer, G., Kretzer, M., Wimmer, D., & Jovanovic, B. (2010). Holistic face processing among school children, younger and older adults. European Journal of Developmental Psychology, 7, 511-528. (001226978)

Tanaka, J. W., Kaiser, M., Hagen, S., & Pierce, L. (2014). Losing face: Impaired discrimination of featural and configural information in the mouth region of an inverted face. Attention, Perception & Psychophysics, 76, 1000-1014. (001173748)

Wickham, L. H. V., & Morris, P. E. (2003). Attractiveness, distinctiveness, and recognition of faces: Attractive faces can be typical or distinctive but are not better recognized. The American Journal of Psychology, 116, 455-468. (000119240)

Wiese, H., Altmann, C. S., & Schweinberger, S. R. (2014). Effects of attractiveness on face memory separated from distinctiveness: Evidence from event-related brain potentials. Neuropsychologia, 56, 26-36. (000128277)

Wilson, C. E., Palermo, R., & Brock, J. (2012). Visual scan paths and recognition of facial identity in autism spectrum disorder and typical development. PLoS ONE, 7(5). (001203857)

Wilson, R. R., Blades, M., Coleman, M., & Pascalis, O. (2009). Unfamiliar face recognition in children with autistic spectrum disorders. Infant & Child Development, 18, 545-555. (000459220)