ד"ר כץ אור 77-998-01 מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה

                              

מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה:

מיתון ותיווך, ניתוח משוואות מבניות

וניתוחים א-פרמטריים

77-998-01

מיועד לסטודנטים במסלול עם תזה

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ז          סמסטר: ב'

היקף שעות: 28 שעות

 

א. מטרות הקורס

מטרת על:

סטודנטים לתואר שני נדרשים כיום להגיש עבודות מחקר המבוססות על כלים סטטיסטיים מגוונים ומתקדמים. מטרת הקורס להקנות ידע תיאורטי וכלים יישומיים לניתוחים סטטיסטיים אלו תוך שימוש בתוכנות סטטיסטית (SPSS, Process, r) ותוך ניתוח מאמרים.

 

מטרות ספציפיות:

בקורס ילמדו ניתוחים סטטיסטיים מגוונים ומתקדמים; ניתוח משוואות מבניות (SEM), מודלים של מיתון ותיווך באמצעות כלים סטטיסטיים ייחודיים כדוגמת Process וכן באמצעות שילוב בניתוח משוואות מבניות. כמו כן יילמדו מגוון של ניתוחים א-פרמטריים.

 

 

ב. תוכן הקורס

מודלים של מיתון ותיווך; משתנה ממתן עם שתי קטגוריות, משתנה ממתן עם 3 קטגוריות ומשתנה ממתן בסולם רווח או מנה, משתנה מתווך ו- bootstrap. בדיקת מובהקות התיווך.

ניתוח משוואות מבניות (SEM) באמצעות תוכנת r.

ניתוחים א-פרמטריים; מבחן וילקוקסון, מאן וויטני, מבחן קולמוגורוב-סמירנוב, מבחן החציון, מבחן הסימן, מבחן קרוסקל- וואליס, מבחן פרידמן ומתאם ספירמן.

 

מהלך השיעורים: בשיעורים יוסברו באופן תיאורטי הניתוחים הרלוונטיים ויוצגו דוגמאות מסוגים שונים לכל ניתוח. חלק מהניתוחים יתורגלו על ידי הסטודנטים בכיתה וחלק מהניתוחים יתורגלו על ידי הסטודנטים באופן עצמאי. לסטודנטים ייתנו דוגמאות של פקודות לכל ניתוח.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מספר השיעורים

נושא השיעורים

סמסטר א

1

הקדמה על הקורס

מתאם פירסון, רגרסיה פשוטה וקו הניבוי.

2

רגרסיה  מרובה, רגרסיה היררכית ורגרסיה בצעדים

3

משתנה דמי ברגרסיה (dummy variable)

השוואת רגרסיה למבחן t לשני מדגמים בלתי תלויים ולניתוח שונות חד כיווני

4

השוואת רגרסיה לניתוח שונות דו כיווני. אינטראקציה ברגרסיה.

5

משתנה ממתן קטגוריאלי

משתנה ממתן בסולם רווח או מנה

5

משתנה ממתן בסולם רווח או מנה (המשך)

6

משתנה מתווך

7

SEM - תיאוריה והגדרות

8

SEM - ההתחלה באמצעות CFA

9

SEM - 'פרסלינג' (Parcels)

10

SEM - מדדים (Model fit)

11

ניתוחים א-פרמטריים: מבחן וילקוקסון, מאן וויטני, מבחן קולמוגורוב-סמירנוב.

12

ניתוחים א-פרמטריים: מבחן החציון, מבחן הסימן, מבחן קרוסקל-וואליס.

13

ניתוחים א-פרמטריים: מבחן פרידמן ומתאם ספירמן.

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם:

בסיס 2 (ומומלץ גם SPSS)

חובות / דרישות / מטלות:

עבודה מסכמת ותרגילים

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

עבודה מסכמת (100%)

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

רביב, א' (2013). סטטיסטיקה אפרמטרית (מהדורה שנייה). גני תקוה: המחבר. (מהדורה אלקטרונית – 002408475)

 

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford. (002370699) (חינוך 001.422 HAY)

 

Little, T. D. (2013). Longitudinal structural equation modeling. New York: Guilford. ( 002384903) (חינוך 300.727 LIT)

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson. (002361077) (מדעי החברה, פסיכולוגיה 519.535 TAB)