הוראת המדעים

תוכנית הוראת המדעים

מטרות המגמה

יעדי ההתמחות בהוראת המדעים מתמקדים בהכשרת חוקרים, כותבי תוכניות לימודים ומעריכיהן, בכל רמות הלימוד הקיימות בישראל בתחום הוראת המדעים.

הלימודים במוקד רב-תחומיים. 30% מתכנית הלימודים נלמדים בפקולטות למדעי החיים והמדעים המדויקים.

הלימודים במגמה תורמים לפיתוחו המקצועי של המורה למדעים, ומכשירים אותו לחקור, ליזום ולהטמיע חידושים פדגוגיים במקצועות הלימוד המדעיים.

מועמדים

-   יתקבלו מועמדים בוגרי אוניברסיטה (B.Sc. בעלי תעודת הוראה)במקצועות מדעי החיים ומדעים מדוייקים,   ובעלי ניסיון  בהוראה.

-   הרישום פתוח גם לבעלי תואר B.Ed.

השלמות

-  השלמות של קורסים מהפקולטה למדעים מדויקים ו/או מדעי החיים.ידרשו  כאשר הציון הממוצע בתואר הראשון נמוך מ-80  

-   קורס בסטטיסטיקה בלימודי התואר הראשון.

-    בהעדר תעודת הוראה- אין אפשרות להשלמות,

הערות מיוחדות

-    הקורסים הנבחרים מתוך הפקולטות למדעים מדויקים ומדעי החיים יהיו קורסי בחירה של התואר הראשון או קורסים לתואר שני. על הסטודנט לקבל  ציון מספרי ולא ציון עובר .

-    יש לקבל אישור מראש המוקד לקורסים.

-    הרישום לקורסים במדעים יתבצע על בסיס מקום פנוי. עדיפות ברישום תינתן לסטודנטים של הפקולטות למדעים.

-    בקורסים בהן קיימות דרישות מוקדמות, חלות דרישות אלה גם על תלמידי הוראת המדעים

-    מטלות הפרוייקט המסכם כוללות מטלות שוות ערך לבחינה הביבליוגרפית.

תוכנית הלימודים

לצפיה בתוכנית הלימודים  לחץ כאן

המגמה להוראת המדעים (תואר שני MA ) תכנית לימודים לשנת תשע"ז

מנהלת התוכניתפרפ' מיכל ציון

המרכז להוראת המדעים

ביה"ס לחינוך אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900

טל': המשרד 7384603- 03  סלולרי - 8807365- 050

דואר אלקטרוני:  Michal.zion@biu.ac.il

פקס: 7384029- 03

אופן הרישום:

1.  לרישום מכוון ללימודי תואר שני

 לאחר הרישום יש לשלוח מסמכי תואר ראשון מקוריים ולימודי תעודת הוראה (עם חותמת וחתימה) לכתובת: הוועדה  לתואר שני, אוניברסיטת  בר אילן, רמת גן 52900

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב'  אביגיל ארז  : avigail.erez@biu.ac.il

טל': 03-5318456

קבלת קהל: א'-ב'-ד'-ה'  12:00-10:00

מענה טלפוני: א'-ה'- 10:00-09:00   13:00-12:00    

 

סגל אקדמי

שם דרגה/תפקיד
ד"ר אברגי'ל שירלי מרצה
פרופ' מברך זמירה פרופ' מן המניין/ דיקנית הפקולטה למדעי החברה
ד"ר ספקטור לוי אורנית מרצה, מנהלת מרכז דע-גן ראש המגמה להוראת המדעים
פרופ' ציון מיכל פרופ' חבר/סגנית ראש ביה"ס לחינוך, ראש המסלול להכשרת מורים בביולוגיה
פרופ' קרמרסקי ברכה פרופ' חבר/ ראש המסלול להוראת מתמטיקה