טפסים לבקשות לכיתות לימוד למרצים לשנת תשע"ז

מרצים יקרים
שלום וברכה,
המרכז הפדגוגי אחראי על שיבוץ הכיתות.
·      מרצה שעדין לא העביר בקשה בנוגע לכיתות לימוד לשנת הלימודים הקרובה תשע"ו

נא למלא את הטופס הבא : שיבוץ כיתות לשנת לימודים תשע"ז/ בקשה לשינוי כיתת לימוד

  • ·    מרצה המעוניין בכיתה/ אודיטוריום באופן חד פעמית יש להזמין שבועיים מראש

נא למלא את הטופס הבא : שיבוץ כיתה באופן חד פעמי - תשע"ז 

  • ·    מרצה המעוניין בכיתות/אודיטוריום לצורך כנס יש להזמין חודש מראש

נא למלא את הטופס הבא: שיבוץ כיתות לכנס -תשע"ז

שיבוץ באולפן הטלוויזיה- בקשות לשיבוץ באולפן יש להעביר מבעוד מועד לחגית סירי/חבצלת שרעבי/ענת אמסלם.
הנחיות לשיבוץ באולפן הטלוויזיה 
על פי ההנחיות ישובצו באולפן הטלוויזיה אך ורק קורסים בהם נדרש שימוש במערך הצילום. 
במידה ונדרש צילום באופן חד-פעמי יש לתאם מועד לפחות שבועיים מראש ישירות מול איתן בן-נון מנהל האולפן.
                בברכה
            צוות המרכז הפדגוגי

כתובת דוא"ל :  rooms.edu@mail.biu.ac.il