הדרכה חד פעמית על מאגרי מידע ואוריינות מידע בתאריכים 9,11/12/18

20/10/2018

סטודנטים מוזמנים להירשם ולהשתתף בהדרכה חד פעמית על מאגרי מידע ואוריינות מידע

אשר תתקיים בימים הבאים

 יום א' - ז' חנוכה, א' טבת 9.12.18 בין 10-12 כיתה 201, בניין 505

 יום ג', ג' טבת 11.12.18  בין 16-18 כיתה 202, בניין 505 

נא לבחור תאריך אחד ולהירשם בספריה לחינוך: 03-5318464