יעוץ חינוכי

המגמה לייעוץ חינוכי

ראש המגמה: ד"ר אלי שכטר

במגמה לייעוץ חינוכי מוצעים לימודים לקראת תואר ראשון, שני ושלישי במגוון מסלולים. חברי הסגל במגמה הנם חוקרים בעלי שם בתחומם אשר עוסקים במגוון רחב של נושאים ומציעים תכנית לימודים מקיפה ומעשירה.

המגמה שמה לה למטרה להעמיק את הידע התיאורטי, המחקרי והיישומי בתחום הייעוץ החינוכי ולהכשיר יועצים בעלי יכולת טיפולית ומחקרית כאחד. מושם דגש על הבנת תהליכים בצד הקנית ידע ומיומנויות לשינוי ברמת הפרט, המשפחה והמערכות החברתיות והחינוכיות.

המגמה מציעה מסלול לימודים ייחודי המאפשר קבלת תואר שני בייעוץ חינוכי (MA) בשילוב לימודי תעודה בטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי (CBT) . בשנת הלימודים תשע"ו נפתח מחזור נוסף של לימודי התמחות בטיפול התנהגותי-קוגניטיבי (CBT).

 

 

לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי

תכנית הלימודים לתואר שני במגמה לייעוץ חינוכי מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

  1. הרחבת הידע התיאורטי והיישומי בתחומי ידע מרכזיים של מקצוע הייעוץ ובכללם עקרונות הייעוץ החינוכי, מיומנויות ייעוציות, התפתחות הילד והמתבגר, סוגיות רב תרבותיות בייעוץ, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ייעוץ מערכתי, התייעצות עם מורים והורים ופיתוח אקלים מיטבי.
  2. פיתוח המיומנויות לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ, תוך קריאה ביקורתית של מחקרים ופיתוח חשיבה ביקורתית לקידום תהליכי הערכה ומחקר של עבודת היועצים.
  3. פיתוח מיומנויות ייעוציות לקידום התערבויות פרטניות, קבוצתיות ומערכתיות.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ומחקריים לצד הכשרה מקצועית והתנסות מעשית. תכני הלימוד והיקף שעות הלימודים משתנים ממסלול למסלול ומפורטים להלן. נוסף על תכנית הלימודים בייעוץ חינוכי מחויבים הסטודנטים בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית, כמפורט באתר הוועדה לתואר שני.

במסגרת תכנית הלימודים ניתנת חשיבות רבה לכך שכחלק מתהליך ההכשרה ישתלבו הסטודנטים גם בקורסים חווייתיים וסדנאות משותפות. לצד לרכישת תחומי תוכן רלוונטיים, מפגשים יחודיים אלו, מזמינים את הסטודנטים לעבור תהליך משמעותי, כחלק מגיבוש זהותם המקצועית ופיתוח מיומנויות מקצועיות. תכנית הלימודים מבוססת על התפיסה כי נדרשת מהיועצים יכולת למגע משמעותי עם נפשו של הילד וצרכיו, הוריו, ואנשי הצוות בבית-הספר. בנוסף, התכנית האקדמית נועדה להקנות למוסמכי התכנית הכשרה לעבודה ייעוצית משמעותית המבוססת על ראיות ומעוגנת במחקר אמפירי.

תכנית הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכית מתפרסת על פני שנתיים ברצף (לתלמידים במסלול תיזה ניתנת שנה עוקבת נוספת לכתיבת עבודת המחקר). תכנית הלימודים היא מובנית ועל הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.

לצפיה בתוכנית הלימודים תשע"ו - לחץ כאן 

 

מסלולי הלימוד:

מסלול  א': תואר שני בייעוץ חינוכי עם תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בייעוץ חינוכי הכולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים. הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות-ייעוציות  לצד פיתוח אקדמי ומחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר השתלבות בעבודה ייעוצית לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת קבלת תואר ד"ר בפרט.

הלימודים העיוניים בהיקף של 22 שעות שנתיות מתפרסים על פני יומיים בשבוע לאורך שנתיים ברצף  (בשנה א' ימים שני ורביעי, בשנה ב' ימים שני וחמישי). נוסף על כך, נדרשת עבודה מעשית בבתי ספר (לא במקום עבודתו של הסטודנט) במשך חמש שעות שבועיות ביום (אחד) לאורך שתי שנות הלימוד (ספטמבר – יוני). לאחר סיום הלימודים העיוניים ניתנת לסטודנטים שנה עוקבת נוספת (שלישית) להגיש את עבודת המחקר (תיזה).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

 

מסלול  ב': תואר שני בייעוץ חינוכי ללא תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בייעוץ חינוכי ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות-ייעוציות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחומי הייעוץ החינוכי. סטודנטים הלומדים מסלול זה נדרשים לעמוד בבחינת גמר על חומר שיקבע על ידי הוועדה לתואר שני של בית הספר לחינוך.

הלימודים העיוניים בהיקף של 28 שעות שנתיות מתפרסים על יומיים בשבוע לאורך שנתיים ברצף (בשנה א' ימים שני ורביעי, בשנה ב' ימים שני וחמישי). נוסף על כך, נדרשת עבודה מעשית בבתי ספר (לא במקום עבודתו של הטודנט) במשך חמש שעות שבועיות ביום (אחד) לאורך שתי שנות הלימוד (ספטמבר – יוני).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

 

תואר שני בייעוץ חינוכי בשילוב לימודי תעודה בטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי (CBT

מסלול ייחודי למגמה לייעוץ באוניברסיטת בר-אילן המאפשר קבלת תואר שני   בשילוב לימודי תעודה  בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) , זאת במקביל ללימודי התואר השני בייעוץ חינוכי (MA).

התכנית משלבת לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי לצד הכשרה פרטנית או מערכתית כך שניתן להימנע מקורסים כפולים מחד ולהשתתף בתכנית אקדמית מורחבת מאידך. תנאי לקבלת תעודת ההתמחות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ((CBT)  או  הוא סיום חובות התואר השני בייעוץ חינוכי (לא תינתן תעודה עד להשלמת כל חובות התואר).

בקבלה לתכנית תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי תואר ראשון בייעוץ חינוכי או לימודים בתחומים מקבילים. סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

שכר הלימוד בתכנית מורכב מתשלום עבור לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי ותשלום נוסף עבור לימודי התעודה.

פרטים נוספים אודות לימודי התעודה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) ניתן לקרא כאן.

לרישום ללימודי התעודה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) (בנוסף לרישום ללימודי התואר) ניתן להגיע מכאן.

לידיעתך, המחזור החדש ללימודי CBT יפתח לקראת תשע"ו.

 

עבודה מעשית (לכל המסלולים בתואר שני)

העבודה המעשית בכל אחת משנות הלימוד מהווה חלק בלתי נפרד מלימודי התואר וכוללת שני שלבים לפי הפירוט הבא:

שלב א' – בשנה הראשונה ללימודי התואר מתלווה כל אחד מהסטודנטים ליועץ/ת באחד מבתי הספר ליום אחד בשבוע (5 שעות) במשך שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט - יוני). העבודה מלווה בפרקטיקום שנתי (פרקטיקום א') ופגישות עם מרכזת העבודה המעשית.

שלב ב' - בשנה השנייה ללימודי התואר מתלווה כל אחד מהסטודנטים ליועץ/ת באחד מבתי הספר ליום אחד בשבוע (5 שעות) במשך שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט - יוני).  בשנה זו מתנסים הסטודנטים בהתערבויות ייעוציות פרטניות וקבוצתיות. עבודה זו מלווה בפרקטיקום שנתי (פרקטיקום ב') ופגישות עם מרכזת העבודה המעשית.

שעות העבודה המעשית הן בנוסף לימי הלימודים באוניברסיטה. בשנה ב' ללימודים מרבית הסטודנטים יכולים לשלב בין ימי הלימוד וימי העבודה המעשית לכדי יומיים בשבוע בלבד.  לתשומת לבך, לא ניתן לבצע עבודה מעשית במקום עבודתך.

מורים בעלי ניסיון של 10 שנים ומעלה וניסיון רלוונטי בתחום הייעוץ, ויועצים חינוכיים בעלי וותק של 5 שנים ויותר יכולים להגיש בקשה לפטור מעבודה מעשית של שלב א' בלבד ומחויבים בהשתתפות בפרקטיקום בשתי השנים, בתנאי שהסטודנט עובד בפועל בשנה בה הוא משתתף בפרקטיקום. קבלת הפטור הינה אינדיווידואלית וניתנת על-סמך חוות הדעת המקצועית של צוות הפרקטיקום והעבודה המעשית.

העבודה המעשית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר (27 אוגוסט 2015).

 

הגשת מועמדות ללימודי התואר השני

הגשת מועמדות לקבלה לתואר שני בייעוץ חינוכי מותנית בעמידה בתנאים הבאים:

  1. בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים 87 ומעלה.
  2. ניסיון בחינוך ובעבודה עם ילדים, בני נוער, מתבגרים או מבוגרים צעירים (emerging adults).
  3. שתי המלצות, בפורמט הנדרש (ראו בהמשך), שנשלחו ישירות על ידי הממליצים.
  4. שאלון למועמדים.
  5. קורות חיים ותמונה עדכנית.

אופן הרישום:

1.  יש להכנס לקישור להלן ולהירשם  מכאן  ללימודי תואר שני:

                      https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web/         

  לאחר הרישום יש לשלוח מסמכי תואר ראשון מקוריים (עם חותמת וחתימה) לכתובת: הוועדה  לתואר שני, אוניברסיטת  בר אילן, רמת גן 52900

2.  לאחר ההרשמה הפורמאלית יש לשלוח*  שתי המלצות , שאלון אישי וקו"ח לכתובת: הוועדה לתואר שני - ביה"ס לחינוך - המגמה לייעוץ חינוכי, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 529000. 

*המלצות ושאלון- המועמדים מתבקשים להעביר 2 המלצות מובנות (טפסי המלצה ניתן להוריד כאן). אנו ממליצים כי אחת ההמלצות תהיה מרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון) והמלצה נוספת מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה. ההמלצות יישלחו ישירות מהממליצים ולא באמצעות במועמדים לקבלה (מומלץ להעביר לממליצים את טופס ההמלצה בצירוף מעטפה מבוילת וממעונת).

מלבד ההמלצות יש לשלוח כמפורמט למעלה, שאלון אישי (סמוך לתחילת הרישום-פברואר 2016 יופיע קישור לשאלון)

מלבד ההמלצות יש למלא ולשלוח למשרדי הוועדה לתואר שני בבית הספר לחינוך את השאלון למועמדים וכן קורות חיים ותמונה עדכנית.

על מועמדים שנרשמים לתכנית CBT  או ייעוץ ארגוני להשלים את רישומם ללימודי ההתמחות  בנוסף לרישומם ללימודי התואר השני בייעוץ חינוכי (MA). הרישום נעשה במשרדי היחידה להשתלמויות של בית הספר לחינוך או באמצעות אתר האינטרנט. על המועמדים לשלוח למשרדי הוועדה לתואר שני אישור על הגשת מועמדות ותשלום דמי הרישום.

ההרשמה ללימודי התואר השני בייעוץ חינוכי פתוחה לסטודנטים בעלי תואר ראשון בכל תחום. מידת ההתאמה ללימודי התואר השני תבחן בהתאם לכישורי המועמדים. עדיפות תינתן לבוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי או לימודים בתחומים מקבילים. סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך, ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

תעודת הוראה לא מהווה תנאי לקבלה ללימודים במגמה לייעוץ חינוכי. חשוב לציין כי יועצים חינוכיים המעוניינים לעבוד במערכת החינוך מחוייבים בתואר שני ותעודת הוראה.

תלמידים הלומדים לתואר שני במגמה לייעוץ יכולים ללמוד לתעודת הוראה בבר אילן, בתוכנית מותאמת (בהתאם לדרישות החוג להכשרת מורים).

מועמדים המעוניינים בלימודי תעודת הוראה לצד לימודי התואר השני יכולים לקבל פרטים נוספים כאן.  http://education.biu.ac.il/node/148

רישום לתעודת הוראה מכאן

קבלה ללימודי התואר השני מבוססת על שקלול נתוני המועמדים ובכללם הישגים קודמים, תשובות המועמד/ת לשאלון האישי, המלצות, ניסיון קודם וראיון אחד או יותר לפי הצורך. רק מועמדים שיימצאו ראויים ובעלי סיכוי להתקבל יוזמנו לראיונות.

זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום כולל הימצאותם של כל הפריטים הבאים בתיק הרישום של המועמד/ת:

(1) שתי המלצות.

(2) שאלון למועמדים.

(3) קורות חיים ותמונה עדכנית.

(4) אישור רישום ללימודי התמחות בטיפול קוגנטיבי-התנהגותי (במידה שנרשמים).

את השאלונים והאישורים יש לשלוח על פי הפרטים שלהלן. מועמדים שלא העבירו את כל הפריטים הנדרשים לא יוזמנו לראיון:

הוועדה לתואר שני

המגמה לייעוץ חינוכי

בית הספר לחינוך

אוניברסיטת בר-אילן

רמת-גן 52900

                          תשובות בנושא קבלה / דחיה / המתנה  יינתנו החל מחודש יוני

לפרטים אודות לימודי התמחות בטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי (CBT) ניתן להגיע מכאן.

לפרטים ורישום ללימודים באוניברסיטה ניתן להגיע מכאן.

השלמות

מועמדים שיתקבלו ללימודים והם אינם בעלי תואר ראשון בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת בר-אילן, יידרשו ללימודי השלמה, בהתאם לצורך, ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם. ניתן להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים כך שאם הקורסים שברשימה להלן נלמדו בלימודי התואר הראשון, אין צורך בלימודי ההשלמות. סיום כל דרישות הלימודים בקורסי ההשלמה בשנה א' מהווה תנאי להמשך הלימודים בשנה ב'.

להלן רשימת קורסי ההשלמה:

מספר הקורס

שם הקורס

77-322

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

77-310

פסיכולוגיה של התפתחות האישיות והלמידה

77-304

מבוא לייעוץ חינוכי

 

 

 

 

פרטים נוספים אודות הרישום והלימודים ניתן לקבל במזכירות הוועדה לתואר שני בבית הספר לחינוך:

בניין 905, קומה 3, חדרים 301-304

טל': 03-5318456

פקס: 03-7384123

מענה טלפוני: א'-ה'- 9:00-10:00, 12:00-13:00

קבלת קהל:    א' - ה'- 10:00-12:00

                    ביום ג' אין קבלת קהל

דואר אלקטרוני:  toar2edu@mail.biu.ac.il

מזכירת המגמה: הגב' שרון חקלאי  מייל  http://Sharon.Haklay@mail.biu.ac.il,

דואר אלקטרוני ראש המגמה: ד"ר אלי שכטר -  elli.schachter@biu.ac.il

                                         

 

 

 

סגל אקדמי

שם דרגה/תפקיד
גב' אדלר מלכה עמית הוראה א'
ד"ר אורינג ריצ'ארד עמית הוראה ב'
ד"ר אלטמן כרמית מרצה
גב' אמיתי בת שבע מורה ה'
ד"ר אסיף צמח עמית הוראה ב'
ד"ר אפל זאב עמית הוראה ב'/ ראש התוכנית להכשרת מנחים להעשרת חיי הנישואים
גב' בזק שירה אסיסטנט ב'
ד"ר בנטל ישראלי איילת עמית הוראה ב'
גב' גולן רני מורה ד'
ד"ר וייס יצחק מורה ג'
פרופ' יבלון יעקב פרופ' חבר סגן מנהל בית הספר לחינוך וראש החוג להכשרת מורים
ד"ר ינון אביגיל מורה ב'
ד"ר כהן-מלייב מאיה מורה ג' / רכזת עבודה מעשית במגמה לייעוץ חינוכי
פרופ' כץ יעקב פרופ' אמריטוס
ד"ר מדג'ר ניר מרצה
פרופ' רומי שלמה פרופ' חבר/ מנהל המכון למחקר ולחינוך קהילתי
פרופ' ריץ' ישראל פרופ' חבר/ מנהל המכון לחקר החינוך הדתי ע"ש שטרן
ד"ר שכטר אלי מרצה בכיר/ ראש המגמה לייעוץ חינוכי