ד"ר זלכה גילה

ד"ר
עמית הוראה ב'/ ראש המסלול להוראת מדעי החברה המדינה והתקשורת
ד"ר גילה זילכה
טלפון: 
פקס : 
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה : 

שיוך

הכשרת מורים: 

קורות חיים

BAR-ILAN  UNIVERSITY                     FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

DEPARTMENT OF TEACHER TRAINING 

CURRICULUM VITAE Name: DR. GILA ZILKA

Personal detais

Address: Hazayit 106 Emunim, Israel

Tel: 972-528355905

E-mail: gila.zilka@gmail.com

www.drgilazilka-the-element-way.com

 

EDUCATION

Year                            Degree                        Institution

1991                            B.A.                            Bar-Ilan University

1994                            M.A                            Bar-Ilan University

2004                            Ph.D                           Hebrew University of Jerusalem

 

Academic affiliations / appointments

 

2004-2014    Bar-Ilan University.

Lecturer and head of academic program of teaching social sciences, state and communication studies, school of education.

2006-2014    Consultant to Prime Minister's Office and Ministry of Finance.

Main Research and Interests

Interactions between children online

Interactions between children and adults

Habits of children using television and computer

 

List of Publications

 

  1. Zilka, G. (2014) Empowering Parents in the Social Media Age – The Three Element Way. Butan-Galim.
  2. Zilka, G. (2014) Empowering Educators & Mentors in the Social Media Age – The Three Element Way. Butan-Galim.
  3. Zilka, G. (In Press) Social Competence of Children at Risk, similarities and differences among the various assessors. In S. Romi and A. Gropper (Eds.), Promoting Children and Adolescents at Risk in Israel
  4. Zilka, G. (2012). Reducing the Digital Gap among Underserved populations in Israel. Ma'of u-Ma'aseh Teaching and Learning in the Internet Era. Achva Academic College. 101-138.

5.Zilka, G. (2011). Digital environment in the kindergartens. In D. Chen, & G. Kurtz (Eds.), ICT, Learning and Teaching. The Center for Academic Studies, Or-Yehuda. 207-230.

6.Zilka, G., Lasri, E.  (2012). Reducing the Digital Gap, Lahava project as case study. E. Lasri (Eds.), Economy, Society and Privatization in the Locl Government. Bar-Ilan University, Ramat-Gan. 190-208.

7.Zilka, G. (2010). Boys and Girls in the digital learning environment. In A. Gilad,, M. Shcter., S. Melat (Eds.), Gender dialogue in education, practice and theory. Achva Academic College. 33-70.

  1. Zilka, G. (2006). Boys and Girls in the Instant Messaging Environment. In L. Birch and E. Gilad (Eds.), my voice, your voice, gender, education, and society.. Achva College of Education: Institute for the Study of Gender. 113-144.


Papers presented at scientific conferences

Family, Education and Media in a diverse Society Jan 2013

Jerusalem, Israel

Participation and presentation of my research:

From Risk to Advantage – The effects of Active mediation during children's viewing of reality television programming

 

EU Kids Online – England - 2011

Children, risk and safety online:

Research and policy challenges in comparative perspective

This international conference for researchers, policy makers, industry, educators, NGOs and government was held on 22-23 September 2011 at LSE, London, UK.

Interactions between Children within and outside of Social Networks.

 

 

ICERI 2011    - Spain

International Association for Technology, Education and Development (IATED)

Interactions of Children Adolescents and Young Adults in the Social Networks.

 

Presentation and attendance at the Israeli Communication Association in 2012 and in previous years. Presentations in recent years were mainly on Interpersonal Communication of Children on the Internet.

 

Presentation and participation in the conference, Marginalized Populations and Communications:  Access Challenges and the Digital Gap. Tel - Aviv University December 2010.

 

Presentation and attendance at OECD convention

Privacy: Generations. International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners. October 2010

I presented my study on Feasibility and Security Regulations for Minors in Social Networks.

 

Presentation and attendance at CA World 2007 IT Related Digital Environments. United States, 2007.

 

Presented The work of the National Committee for Information Society Technology and Knowledge to promote Israel's population at the E-Readiness.

 

Presentation and attendance at the Fifth International Teacher Training Convention, June 2007.

Viewing and participation in these conferences over the recent years.

Presentations at conferences were around Computer Literacy and Implementing Learning Environments.

 

Presentation at ICT Bbig'n 2004.

Zilka G., & Sever R., Immigrants, Equity and the Digital Gap in Israel. Social Change in the Age of Globalization.

 

Presentations in other conferences over the recent eight years.

Presentations were around computer literacy and Implementing Learning Environments.

 

Internet Association conferences over the years,

Presentation at conferences, participating on panels and active participation in the conference committee.

 

Performances in recent years were mainly interpersonal communication of children on the Internet, and in recent years about Children Online Social Networks.

פרסומים

ד"ר גילה זלכה, PhD                                       Gila Zilka

תחום ההתמחות: תקשורת בין אישית; ילדים, בני נוער, צעירים ומדיה

תחומי מחקר עיקריים: תקשורת בין אישית; ילדים ומדיה; ילדים ורשתות חברתיות

 

Editorial Member in i-manager’s Journal of Educational Technology 2017

ספרים

זלכה, ג' (2014). העצמה הורית בעידן המדיה והרשתות החברתיות. הוצ' ביתן-גלים.

זלכה, ג' (2014). העצמת מחנכים וחונכים בעידן המדיה והרשתות החברתיות. הוצ' ביתן-גלים.

 

מאמרים בכתבי עת 

Zilka, G. (2017). Awareness of ICT capabilities, digital literacy, and use of reflective processes in children who received their first home computer.  Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 9, No. 1, pp. 80-98.

            http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijtel

Zilka, G. (2017). The Elements Way, Empowering Parents, Educators, and Mentors in the Age of New Media. Issues in Informing Science and Information Technology Education,14, pp.101-119.  https://www.informingscience.org/Publications/3702

Zilka, G. & Zeichner, O. (2017). Forums and Critical Factors Involved in Feelings of Challenge and Threat among Preservice Teachers Studying Virtual and Blended Courses. i-manager’s Journal of Educational Technology, 13 (No. 4) January – March.

Zilka, G. (2016). Reducing the digital divide among children who received desktop or hybrid computers for the home. Journal of Information Technology Education: Research, 15, 233-251.

            http://www.informingscience.org/Publications/3519

Zilka, G. (2016). Do online friendships contribute to the social development of children and teenagers? The bright side of the picture. Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6 No. 8 pp. 102-112.

            http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_6_No_8_August_2016/12.pdf

Zeichner, O., & Zilka, G. (2016). Feelings of Challenge and Threat among Pre-Service Teachers Studying in Different Learning Environments – Virtual vs. Blended Courses. i-manager’s Journal of Educational Technology, 13 (No. 1) April – June pp. 7-19.

                http://www.imanagerpublications.com/Article.aspx?ArticleId=6014&issueid=0

 

 

פרקים בספרים

זלכה, ג' (2015). בעיני המתבונן: הערכת כשירות חברתית של ילדים בסיכון בעיני הילדים עצמם, צוותי בתי הספר, צוותי המועדוניות וחונכים אישיים. בתוך ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים נוער ומתבגרים במצבי סיכון בישראל (כרך ב', עמ' 113-85). הוצ' מכון מופ"ת.

זלכה, ג' (2012). צמצום הפער הדיגיטלי בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל. מעוף ומעשה הוראה ולמידה בעידן האינטרנט, 14, 138-101. עורכת: שרה זמיר. 

זלכה, ג', ולסר, א' (2012). צמצום פערים חברתיים באמצעות פעילות לצמצום הפער הדיגיטלי - פרויקט להב"ה כמקרה בוחן. בתוך א' לסרי (עורך), כלכלה, חברה והפרטה בשלטון המקומי (עמ' 208-190). הוצ' המרכז לשלטון מקומי.

זלכה, ג' (2011). סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים. בתוך ד' חן וג' קורץ (עורכים), תקשוב מחשוב והוראה (עמ' 230-207). אור יהודה: המרכז ללימודים אקדמיים.

זלכה, ג' (2006). שיח בנים ובנות בסביבה של מסרים מידיים. בתוך ל' ברץ וא' גלעד (עורכות), הקול שלי הקול שלך, מגדר, חינוך וחברה (עמ' 144-113). המכללה האקדמית לחינוך אחוה: המכון לחקר המגדר.

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/r%26d/institute/gender/%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A9%D7%9C%D7%9A.pdf

זלכה, ג' (2010). בנים ובנות בסביבה לימודית דיגיטלית. בתוך א' גלעד, מ' שכטר וש' מלאת (עורכות), דיאלוג מגדרי בחינוך, בין תאוריה למעשה (עמ' 70-33). המכללה האקדמית לחינוך אחוה: המכון לחקר המגדר.

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/r%26d/institute/gender/%20%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%20-%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94.pdf