פרופ' באומינגר נירית

פרופ'
פרופ' מן המניין/ראשת בית הספר לחינוך
פרופ' נירית באומינגר
טלפון: 
פקס : 
משרד : 
שעות קבלה : 
תלמידי מחקר: 

שיוך

מגמות תואר ראשון: 
שיוך למגמות תואר שני: 

פרסומים