מסלולי לימוד

 

    רשימת מסלולים תשע"ח

אומנות יהודית      

אנגלית

בילוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

כימיה

לימודי א"י

לשון

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

מוסיקה

מתמטיקה 

ספרות

ערבית

תושב"ע

תנ"ך

חינוך מיוחד 6-21

 

 

                                                                                                   

רשימת מסלולים תשע"ז                                                                    

אומנות יהודית                                                                                                          

אנגלית

 ביולוגיה

 גיאוגרפיה                                                                                                                                         

  היסטוריה

   כימיה

   לימודי א"י                                                                                  

    לשון                                                                                

                                                                

    מוסיקה                                                                              

    מתמטיקה                                                                         

    ספרות                                                                           

    ערבית                                                                            

    תושב"ע                                                                          

    תנ"ך     

    פיזיקה   

    מדעי המחשב    

    מדעי החברה 

 

רשימת מסלולים תשע"ו                                                                                

   אומנות יהודית                                                                                                          

    אנגלית

   ביולוגיה

  גיאוגרפיה                                                                                                                                         

  היסטוריה

   כימיה

   לימודי א"י                                                                                  

    לשון

    לשון יום ד'                                                                                                                                           

   מוסיקה                                                                              

   מתמטיקה                                                                         

    ספרות                                                                           

    ערבית                                                                            

    תושב"ע                                                                          

    תנ"ך        

    מדעי המחשב

   מדעי החברה תכנית יום ב' מס' 1

   מדעי החברה תכנית יום ב' מס' 2

   מדעי החברה תכנית יום ב' מס' 3

   מדעי החברה תכנית יום ד'